VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A AUKCE

Jednotlivá výběrová řízení jsou vypisována v systému Softrade.
Pro účast ve VŘ musí být uchazeči v systému zaregistrováni