Zavřít
  Zavřít
  náhled

  Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

  Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

  Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

  LCA, neboli hodnocení životního cyklu, je metoda, která se zabývá udržitelností ve širším slova smyslu. Tato metodika posuzuje výrobky z hlediska jejich dopadu na životní prostředí během celého jejich životního cyklu, tj. od těžby surovin přes výrobu, přepravu, užívání až po konec jejich životnosti a zneškodnění. V posledních letech roste důraz na životní prostředí, což odráží i …více

  Podporujeme sdružení VinylPlus

  Podporujeme sdružení VinylPlus

  Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme. I proto jsme dlouhodobě členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů. VinylPlus je závazek evropského průmyslu …více

  Fatra je druhým nejžádanějším zaměstnavatelem regionu

  Fatra je druhým nejžádanějším zaměstnavatelem regionu

  Studenti středních a vysokých škol zlínského regionu zvolili společnost Fatra, a. s., druhým nejžádanějším zaměstnavatelem Zlínského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety pořádané Klubem zaměstnavatelů proběhlo dne 1. listopadu 2023 v Kongresovém centru Zlín v rámci Veletrhu práce a vzdělávání. Celostátně se do ankety zapojilo více než 5 000 studentů, tj. v rámci Zlínského kraje šlo o vzorek cca 500 respondentů, …více

  Obhájili jsme certifikaci Responsible Care

  Obhájili jsme certifikaci Responsible Care

  Dne 14. září 2023 na slavnostním Večeru s českou chemií, který pořádá Svaz chemického průmyslu ČR, převzal generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek certifikát Responsible Care. Program Responsible Care (RC) je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. …více

  I v letošním roce podporujeme hokejové Berany

  I v letošním roce podporujeme hokejové Berany

  Hokejová sezóna 2023/2024 je v plném proudu. Naše společnost i v letošním roce patří mezi klubové partnery hokejového klubu Berani Zlín, který byl založen již v roce 1929. Berani Zlín jsou jedním z nejstarších hokejových týmů v České republice, a jejich historie je spojena s mnoha významnými okamžiky. Logo naší společnosti se objevuje na různých místech, od výstroje hráčů a mantinelu …více

  Férový zaměstnavatel Zlínského kraje

  Férový zaměstnavatel Zlínského kraje

  Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2023. Tato anketa je pořádána Zlínským krajem ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou ve Zlíně a Regionální radou Českomoravské konfederace odborových svazů Zlínského kraje. Dle pravidel se oceňuje úsilí zaměstnavatelů, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců, nad rámec svých zákonných povinností se …více

  Dopady nahrazení plastových obalů (GVM studie)

  Dopady nahrazení plastových obalů (GVM studie)

  Plastové obaly kolem nás jsou součástí našich životů. Vyměnit je za jiné materiály není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Co by to znamenalo pro celkový objem odpadů se zabývá studie společnosti GVM Gesellschaft für Verpackungs- marktforschung. V roce 2021 byla vypracována studie, která zkoumala objem spotřeby obalů mezi německými konečnými spotřebiteli. Bylo zohledněno …více

  Hledat články