70 let zpracování plastů v Chropyni

70 let zpracování plastů v Chropyni

Je to už víc než 150 let, kdy do malé hanácké obce Chropyně vtrhla průmyslová revoluce. Nejprve byla v roce 1867 zahájena stavba cukrovaru, který už v roce 1868 zpracovával první cukrovou řepu, v první řepné kampani. A následně v roce 1869 byla dostavěna Severní Ferdinandova železniční dráha, která spojila Přerov s Brnem, a jednou se zastávek byla i Chropyně. Poklidný život v zemědělské obci se změnil od základů. Nová pracovní místa přilákala hodně nových obyvatel a s nimi přišly i nové problémy. Vždyť počet obyvatel se do roku 1900 zdvojnásobil. Pokud si tehdejší starousedlíci říkali, že tohle náročné období zvládli, tak to rozhodně nebyla poslední změna, která je čekala. Cukrovar střídal nejen majitele, ale také období růstu s úpadkem. Chropyně a její cukrovar jsou na začátku 20. století vláčeni tiskem nejen z důvodu stávek dělníků, ale také kvůli dluhům a podaným žalobám. Nedostatek pracovních sil během obou válek a také špatné řízení podniku se projevovalo čím dál více.

Začal se psát rok 1947 a cukrovar už nestačil se svými sezonními pracovními příležitostmi. V novinách Volné slovo z února 1947 se dočteme o požadavku radních z našeho města (které má již 2900 obyvatel) na přidělení průmyslové výroby. Událostmi roku 1948 dostal vývoj naší země úplně jiný směr, v Chropyni byly vyhláškou Ministerstva zdravotnictví znárodněny minerální lázně a také došlo ke znárodnění cukrovaru. V roce 1949 rozhodla nová vláda o ukončení zpracování cukru v Chropyni a zavedení jiné výroby v prostorách cukrovaru. Nejprve se uvažovalo o textilním průmyslu, ve hře bylo také posílení strojírenské výroby v Přerově, ale konečné rozhodnutí padlo na nově se rozvíjející plastikářský průmysl.

Vývoj rozhodně nebyl jednoduchý, ani samotný název nebyl dán na věčné časy. Dne 5. prosince 1949 byla zahájena výroba pod značkou Plastimat. Přicházely nové technologie, suroviny a konečně od roku 1952 se závod vyčlenil pod novým názvem Technoplast národní podnik. V 60. letech byl začleněn do společnosti Fatra, aby 1. ledna 1969 vznikl nový samostatný národní podnik, který se vrátil ke svému původnímu názvu Technoplast. Nechci se tady dlouze rozepisovat o historii společnosti, pak už bych Vás neměla čím zaujmout na právě připravované výstavě. Píše se rok 2019, výroba a zpracování plastů v Chropyni zůstala, i když opět pod značkou Fatra, a. s. Přesto přišel čas ohlédnout se za úsilím a prací lidí, kteří tvořili dějiny této firmy. Připomenout si důvěrně známé výrobky, které se staly součástí našich životů a vzpomenout na jednotlivé osobnosti i celé kolektivy. Přišel čas podívat se, jak se společnost stala součástí města a město žilo díky novým pracovním příležitostem i novým lidem.

Pokud pro Vás společnost Technoplast něco znamenala nebo jen máte rádi historii či jste vyznavači retra nebo se třeba jen chcete na chvíli vrátit v čase, připomenout si tváře vašich známých, přátel, přijďte se podívat ve dnech 23. až 27. září do Městského kulturního střediska. Neslíbím vám, že najdete všechno, co očekáváte, tolik dokumentů a fotek se nezachovalo. Určitě se ale dozvíte něco nového a zajímavého a také se budete moci podívat, kam směřuje výroba v tomto závodě nyní. Společnost Fatra, a. s., pro vás připravila malou výstavu ke zmiňovanému výročí a všichni, kteří se na výstavě podíleli, tím chtěli udělat radost nejen sobě, ale především Vám.

Zpracování plastů výstava