Aktivně podporujeme zpětný odběr baterií

Aktivně podporujeme zpětný odběr baterií

Třídění odpadů, včetně baterií, patří ke společenské a environmentální odpovědnosti firem. Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté co doslouží. Všechny takové baterie by neměly skončit mezi směsným odpadem. Měly by být předány do systému zpětného odběru.

Již 20 let se o danou myšlenku a proces stará společnost ECOBAT s.r.o., která chrání životní prostředí recyklací baterií a akumulátorů. Jedním z aktivních partnerů je i společnost Fatra a.s., která se již několik let se svými zaměstnanci aktivně zapojuje do sběru baterií, protože každá zpětně odebraná baterie má i velký význam pro přírodu.

Fatra odevzdala v roce 2022 ke zpětnému odběru a následné recyklaci celkem 221 kg odpadních baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 166 kg druhotných surovin, které budou využity při výrobě nových produktů.

Děkujeme, všichni se společně zasazujeme o čistší, zdravější přírodu a svět kolem nás.