Čestné uznání pro Fatru v soutěži Inovační firma ZK

 Zlínský kraj vyhlásil soutěž „Inovační firma Zlínského kraje“, jejímž cílem bylo ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací ve Zlínském kraji.
ifzk-fatra

Z celkem 31 přihlášených subjektů vybrala odborná porota pět finalistů, mezi kterými byla také Fatra Napajedla. Porota hodnotila přidanou hodnotu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti dané společnosti zavedením nových technologií, produktů a služeb.

Vedle vítěze, firmy Avex Steel Products, byla udělena také dvě čestná uznání, z nichž jedno obdržela také Fatra, a.s.

Získání čestného uznání přispívá ke zvýšení prestiže a kreditu společnosti, která bude mít právo používat logo soutěže k marketingovým účelům. Součástí benefitů pro všechny tři oceněné firmy je bezplatná publicita, zahrnující zveřejnění článků, rozhovorů a reportáží v médiích.

Organizátoři soutěže natočili pro slavnostní vyhlašování výsledků soutěže medailonek, který můžete vidět na firemní kanále YouTube.

UPDATE: V regionální příloze MF Dnes z pátku 30. května vyšel článek týkající se obdrženého čestného uznání v této soutěži. 

Inovacni firma ZK_nahled