Exkurze studentů SPŠ Otrokovice

Exkurze studentů SPŠ Otrokovice

Stejně jako v minulých letech, tak i letos v dubnu k nám na exkurzi zavítali studenti prvního ročníku SPŠ Otrokovice, učňovského oboru Gumař-plastikář. Pro studenty je taková návštěva první příležitostí, kdy se mohou podívat do výrobní firmy a poznat, jak lze uplatnit nabyté znalosti ze školní výuky přímo v praxi. Na úvod exkurze jsme učňům přichystali krátkou prezentaci o historii Fatry, přiblížili možnosti pro absolvování povinných praxí a představili i případné pracovní příležitosti, které zájemcům o práci nabízíme.

Následně si studenty převzala technoložka Jitka Mazůrková, která učně nejprve seznámila s výrobním portfoliem a následně jim představila konkrétní druhy vyráběných podlahovin, fólií a profilů. Poté už s žáky a Ing. Hanulíkem, zástupcem ředitele školy, zamířili do výroby, kde jim byla představena jednotlivá pracoviště válcovny. Studenti mohli v reálu vidět celou technologii válcování – od přípravy směsí, až po válcování fólií na jednotlivých výrobních linkách Comerio. Rovněž mohli vidět technologii laminace podlahovin na zařízení Anger a HIF fólií na lince Briem. Také měli možnost zhlédnout technologii výroby hydroizolačních fólií vytlačováním na výrobních linkách Berstorff. Závěrem se byli podívat na výrobu lisovaných podlahovin.