Fatra Napajedla opět získala cenu Bezpečný podnik.

Že bezpečnost a ochrana zdraví při práci není pouze prázdné slovo z webových stránek a nástěnek již podruhé potvrdila společnost Fatra, a.s. Může se opět pochlubit titulem „Bezpečný podnik“, který dokládá splnění požadavků stanovených programem a zároveň závazkem k neustálému zlepšování jednou zavedeného systému řízení BOZP. Největší zpracovatel plastů v České republice poprvé získal toto osvědčení v říjnu 2009.

Cenu „Bezpečný podnik“ předal v úterý 23. října 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze zástupcům společnosti ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Fatra Napajedla se tak zařadila po bok dalších 69 institucí, které mohou toto označení v České republice používat. V letošním roce to byly například společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ČEPRO, a.s. nebo Kostelecké uzeniny a.s.

„Bezpečný podnik“ je nástrojem, který přispívá k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i vyšší konkurenceschopnosti právního subjektu. Jde o systémový nástroj, který se v České republice uplatňuje od roku 1996.

Bezpecny podnik_cena