FATRA podpořila Středisko rané péče EDUCO

FATRA podpořila Středisko rané péče EDUCO

Po skončení výzvy Do práce na kole si naši zaměstnanci odhlasovali, že finanční dar za jejich najeté kilometry poputuje Středisku rané péče EDUCO Zlín, z. s. Personální ředitel Mgr. David Čuda tak měl v červnu příjemnou povinnost předat dárkový voucher na částku 46 840 Kč. Společně s voucherem jsme organizaci předali také naše nafukovací hračky a další předměty, které mohou děti aktivně využívat.

Co je to EDUCO a raná péče?

Celý název organizace je Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. Organizace vznikla pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. EDUCO je nestátní nezisková organizace, která je oprávněna poskytovat sociální službu v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006, o sociálních službách, § 54, obecně závaznými předpisy a dalšími vnitřními předpisy. Poskytovaná služba je bezplatná.

Poslání střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let. Dětem a rodinám EDUCO pomáhá v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Kdykoli v tomto období tedy mohou rodiče organizaci kontaktovat a případně navázat spolupráci. Služba rané péče je poskytována terénní formou, tzn. že poradce dojíždí do rodin a navštěvuje rodiče s dítětem přímo v jejich domácím prostředí.

Další informaci najdete na www.ranapecezlin.cz.