Fatra rozšiřuje portfólio produktových webů

Fatra rozšiřuje portfólio produktových webů

S cílem usnadnit našim zákazníkům hledání v našich výrobcích a službách, tvoříme pro jednotlivé skupiny výrobků nové webové stránky.
Podporujeme tak lepší orientaci na našich webových stránkách. Na každé je popis dané výroby, možnosti využití výsledných výrobků i informace o službách, informace o kvalitách a balení výrobků.

V říjnu 2018 jsme tedy spustili následující webové stránky:

  • www.tenolan.cz – BOPET fólie a lamináty pro flexibilní obaly a technické účely
  • www.sontek.cz – paropropustné fólie a lamináty pro hygienu (dětské pleny, dámská hygiena, inkontinence)
  • www.pvc-granulat.cz – granuláty z měkčeného a neměkčeného PVC pro extruzi / koextruzi, vstřikování, lisování
  • www.pvcobaly.cz – tradiční tvarované PVC obaly pro potraviny a technické účely
  • www.fatra-vstrikovani.cz – vstřikování na vlastních / dodaných formách + nabídka našich vstřikovaných výrobků (přepravka, multifukční dlaždice, plastová čela, boxy)
  • www.fatra-regranulace.cz – regranulace + nabídka regranulátů – včetně výkupu odpadu
  • www.fatra-extruze.cz – fólie a desky z PE (pro stavebnictví a ostatní účely), protiskluzové fólie z EVAC (do zásuvek, skříní apod. + na autokoberečky) a PET desky (podložky pod židle)

Představení jednotlivých nových webových stránek pro:

BO PET fólie a lamináty: www.tenolan.cz

Na nově vzniklých webových stránkách www.tenolan.cz najdete nabídku fólií Tenolan, laminátů Folam a desek Petafol.
BO PET fólie Fatra Tenolan jsou extrudované fólie určené pro další zpracování v obalové technice či v elektrotechnickém průmyslu, pro dekorační účely i jako separační fólie atd. Z BO PET fólií pak vyrábíme vícevrstvé laminované fólie Fatra Folam, které jsou určeny především pro výrobu tzv. flexibilních obalů. Také nabízíme výrobu amorfních PET fólií a desek pod obchodním názvem Petafol.
Tyto materiály a výrobky jsou využívány v elektro průmyslu, potravinářství, jako spotřební materiály i pro technické účely.
Rádi vás na stránkách www.tenolan.cz také provedeme jednotlivými fázemi výroby BO PET fólií a laminátů a dalších materiálů. Tyto stránky jsou dostupné rovněž v anglickém jazyce: www.tenolan.cz/en.

Paropropustné fólie a lamináty: www.sontek.cz

Nově vzniklé webové stránky společnosti Fatra: www.sontek.cz se věnují nabídce a výrobě paropropustných fólií Fatra Sontek® F, paropropustných laminátů Fatra Sontek® L a laminátů Medical.
Paropropustné fólie a lamináty propouští plyny a vodní páry a odolávají prostupu kapalin. Jsou tedy vhodné k výrobě jednorázových hygienických potřeb, jako jsou dětské pleny, inkontinenční vložky, potřeby dámské hygieny i prostředků pro dlouhodobě nemocné.
Pod lamináty Medical spadají paronepropustné (např. podložky pod pacienta) i paropropustné lamináty (např. jednorázové chirurgické krytí pacientů a zdravotníků).
Všechny tyto materiály jsou hygienicky nezávadné a vhodné pro použití ve zdravotnictví, pro hygienické účely a v oděvnictví.
Více o naší nabídce pod označením Sontek a Medical a možnostech výroby se dočtete na www.sontek.cz. Tyto stránky jsou dostupné rovněž v anglickém jazyce: www.sontek.cz/en.

PVC granulát: www.pvc-granulat.cz

Webová stránka www.pvc-granulat.cz se věnuje výrobě PVC granulátu pro interní a externí účely.
Nabízíme měkčené i neměkčené PVC granuláty s širokým spektrem použití a vlastností dle požadavků a technologických možností zákazníka. Dodáváme zákaznická řešení na míru, která zahrnují kompletní technologickou podporu, včetně výroby a testování vzorků, technické asistence při zajíždění výroby a optimalizace zpracovatelských podmínek při sériové výrobě. Samozřejmostí jsou i bezftalátové granuláty.
Z našeho PVC granulátu se vyrábějí rozmanité stavební profily, izolace kabelů, opláštění pletiva, hadice, trubky, podlahové profily, těsnění a spousta dalších výrobků.
Více informací a nabízených granulátech, jejich vlastnostech a vývoji na míru naleznete na: www.pvc-granulat.cz.

PVC tvarované obaly: www.pvcobaly.cz

Firma FATRA je tradičním českým výrobce tvarovaných obalů, jako jsou kelímky, vaničky, misky a víčka pro potravinářské i technické použití. Proto jsme vytvořili nové webové stránky www.pvcobaly.cz zaměřené na jejich výrobu.
PVC obaly vyrábíme ze zdravotně nezávadné neměkčené vinylové fólie, která vyniká nízkou propustností pro kyslík. Do našeho portfolia PVC tvarovaných obalů spadají například kelímky a vaničky na saláty a pomazánky, obaly na polárkový dort, vaničky na drobné ovoce, obaly na žampiony, ale i vaničky na hřebíky aj.
Výrobky lze využít pro domácnosti, v potravinářství, pro technické účely a ve spotřebním průmyslu.
Jak probíhá výroba PVC tvarovaných obalů? Jaké jsou možnosti barev či potisku? To vše a mnohem více se dozvíte na www.pvcobaly.cz.

Vstřikování plastů a vstřikované výrobky: www.fatra-vstrikovani.cz

Na webové stránce www.fatra-vstrikovani.cz představujeme výrobu na základě vstřikování. Nabízíme vstřikování do dodaných vstřikovacích forem i samotnou výrobu těchto forem dle výkresové dokumentace včetně vývoje výrobku.
Výrobky ze vstřikování plastů využijete pro: domácnosti (plastové boxy), potravinářství (přepravky), spotřební průmysl (plastové díly pro sušičku/pračku), automotive (části nárazníků), stavebnictví (plastové dlaždice) i pro technické účely (díly tiskáren/kopírek).
Jak výroba vstřikovaného výrobku probíhá? Jaká je jejich kvalita? A jaké všechny výrobky a služby vám můžeme v rámci vstřikování plastů nabídnout? Podívejte se na nové webové stránky: www.fatra-vstrikovani.cz, kde se vše dozvíte.

Regranulát a regranulace: www.fatra-regranulace.cz

V roce 2015 rozšířila společnost Fatra výrobní možnosti o zpracování interního a externího odpadu. Nabídce regranulátů z polyolefinů a zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC se věnují nové webové stránky: www.fatra-regranulace.cz.
Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu. Proto nabízíme portfolio v recyklací plastů a na regranulačních linkách vyrábíme zákazníkům plastové regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi s požadovaným indexem toku taveniny, v různých barvách, včetně regranulátů s obsahem plniv. K těmto účelům také odkupujeme plastové odpady.
Přečtěte si více o regranulaci, enviromentální politice firmy a využití regranulátu na: www.fatra-regranulace.cz.

 Extrudované fólie a desky: www.fatra-extruze.cz

Naše webové stránky www.fatra-extruze.cz se zabývají výrobou extrudovaných fólií a desek z PE a protiskluzových materiálů z PET a EVAC.
Mezi výsledné výrobky z PE patří nejčastěji PE fólie a PE desky, které jsou využívány pro izolace a sanace staveb proti vlhkosti, jako podložky při balení, podkladový materiál pod palety i například pro potřeby galantérii při zašívání a vyztužování. Nabízíme také výrobu výstražných fólií, které slouží například k označení a upozornění na přítomnost kabelových tras.
Protiskluzové materiály z PET a EVAC se využívají jako ochranné desky na podlahu či protiskluzové fólie do kuchyňských regálů a skříní.
Extrudované plastové výrobky se využívají v domácnostech, galantériích, jako obalový materiál, dále ve stavebnictví, automotive či elektro průmyslu, v zemědělství, pro technické účely i ve spotřebním průmyslu.
Více o extruzi plastů, formátování na míru, službách či testování výrobků najdete na nových webových stránkách: www.fatra-extruze.cz.