FATRA V KOSTCE – ČÁST ŠESTÁ

FATRA V KOSTCE – ČÁST ŠESTÁ

U příležitosti 85. výročí založení naší společnosti si v tomto šestém závěrečném dílu z historie společnosti připomeneme nedávné období od roku 2010 až do současnosti.

V této době se zpočátku Fatra potýkala s doznívající hospodářskou krizí a v dalších letech tohoto období došlo k významnému investičnímu rozvoji společnosti, postupně byly zvyšovány milníky v dosažených tržbách i zisku, ve společnost také dochází k zásadnímu zvyšování mezd. V posledním roce této doby přichází zcela nepředvídatelně pandemie covid-19, která ochromila celý svět a zároveň způsobila doposud trvající ekonomickou krizi.

Na začátku roku 2010 se v prostorách Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně konala výstava věnovaná designérce Libuši Niklové „200 dm3 dechu“. Výstavu celoživotního díla připravil její syn Petr. Ze Zlína výstava putovala do Prahy a Paříže. O tři roky později byla vytvořena i interaktivní stálá expozice hraček. Tu vytvořil sám Petr Nikl v městském Muzeu v Napajedlích. Příznivý ohlas na vystavované výrobky se stal prvním impulzem k obnovení výroby hraček ve Fatře. Hračky jsou vyráběny ze zdravotně nezávadné bezftalátové fólie a opatřeny certifikátem Bezpečná hračka.

Dne 1. června téhož roku byl úspěšně spuštěn nový informační systém SAP, a to ve všech modulech, které pokrývají činnost celé společnosti. Po procesním nastavení základních činností nastala optimalizační fáze projektu, která pokračovala i v roce 2011. Zahájena byla první etapa rekonstrukce teplovodních rozvodů, největší energetická stavba v historii Fatry, která změnila systém vytápění z páry na teplou vodu. V květnu a červnu zasáhla ve dvou vlnách s odstupem 14 dnů část areálu Zámoraví povodeň a způsobila škodu 25 mil. Kč. Přesto společnost vykázala ve srovnání s předcházejícím rokem výrazný nárůst tržeb i zisku. Průměrný počet zaměstnanců poklesl na 969 osob.

V následujícím roce bylo nejdůležitější událostí zvládnutí celého technologického procesu běžné výroby po převzetí linky HIF 2. Linka zdvojnásobuje výrobní kapacity v segmentu izolačních fólií a je základním předpokladem, aby se Fatra stala významným hráčem ve výrobě a prodeji izolačních fólií ve světovém měřítku. V tomto roce byla vyrobena první vinylová plovoucí podlahová krytina na HDF desce se zámkovým systémem „uniclick“ pod obchodním názvem FatraClick. Tento výrobek byl vyvinut ve spolupráci se švýcarskou firmou Li&Co. Díky stagnaci prodeje klasických dřevěných laminátů zachytila Fatra trend výroby plovoucích podlah s vinylovou povrchovou úpravou a začala dodávat polotovar všem renomovaným evropským výrobcům. Dalším významným počinem v oblasti hydroizolačních střešních systémů bylo zahájení vlastní výroby kašírovaných plechů Fatranyl.

Investiční prostředky byly vynaloženy na nákup vstřikovacích lisů a II. etapu rekonstrukce teplovodních rozvodů. Projekt Komplexní úpravy tepelného hospodářství společnosti Fatra, a. s., v provozovně v Chropyni, který řešil přechod z parního na teplovodní vytápění budov, získal v soutěži agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu o nejlepší podnikatelské projekty roku 2011 třetí místo. Rozhodujícím kritériem v kategorii ekoenergie byly roční úspory energie ve vazbě na vynaložené výdaje.

S ohledem na časté záplavy bylo důležitou událostí dokončení protipovodňové hráze na Zámoraví, která má ochránit celý pravý břeh řeky Moravy včetně výrobního areálu Fatry. Tržby meziročně vzrostly o necelých 8 % a poprvé od roku 2002 dochází k meziročnímu navýšení průměrného počtu zaměstnanců o 19 lidí.

V letech 2012 – 2015 i přes ne příliš pozitivní vývoj ve stavebnictví dokázala být Fatra právě v segmentu výrobků směřujících do stavebnictví velmi úspěšná. Využitím moderních vývojových trendů navýšila prodej vinylových podlahových krytin ve formě dílců a polotovarů pro plovoucí podlahy. Modernizace linky Anger výrobu polotovarů pro laminátové vinylové podlahoviny zjednodušila a zefektivnila. V prodeji izolačních fólií Fatra pokořila roční hranici 12 mil. m2 a u podlahových krytin se dostala téměř na hranici 5 mil. m2. Současně se dařilo i v ostatních segmentech a po sečtení výsledků tržby poprvé překročily hranici 3,5 mld. Kč a zisk překonal limit 300 mil. Kč. Export směřoval do více než 50 zemí světa a tvořil 67 % z celkových tržeb.

Koncem dubna 2012 byla dokončena modernizace výroby PVC granulátu náklady přesahujícími 25 miliónů korun. Akce započala demontáží zastaralých linek, které byly po 40 letech provozu nahrazeny univerzální granulovací linkou Bausano pro výrobu měkčeného i neměkčeného granulátu. Zvýšení produkce znamená současně úsporu energií i redukci odpadu a výrazně se zvýšila efektivita výroby. Úspěšně byla dokončena modernizace zásobovací větve linky KW – Kleinewefers. Linka byla vyrobena v roce 1957. Ročně zpracuje na 10 000 tun směsi PVC a je stále v celém systému výroby svařované podlahoviny nenahraditelná.

Otevřen byl nový prodejní sklad HIF v areálu závodu a zrekonstruovány jednací prostory v administrativní budově. Současně Fatra přispěla na stavbu nového hřiště v zahradě mateřské školy.

Retro kolekce nafukovacích hraček byla rozšířena o nové vzory. Fatra ji předvedla návštěvníkům v Den otevřených dveří. Velkého úspěchu dosáhla Fatra mimo sféru obchodu – na mezinárodní přehlídce módy a designu Designblok 2013. S úspěchem zde prezentovala nafukovací sedací hračky z obnovené kolekce Libuše Niklové a nové hračky současných designérů Jana Čapka a Anny a Jerryho Kozových. Fatra získala cenu Czech Grand Design a byla vyhlášena Výrobcem roku 2013 při udělování výročních cen Akademie designu ČR.

V severní části areálu společnosti v Napajedlích nahradila nová moderní skladovací hala 3 staré sklolaminátové obloukové objekty. Nová hala navazuje na objekt 49, ve kterém jsou převíjeny a baleny hydroizolační fólie.

Byla ukončena intenzifikace linek SML u výroby paropropustných fólií a zásadní rozvojovou investicí byla nová 2. potiskovací linka. Díky tomu mohla být v budově V17 na Zámoraví  zlikvidována morálně zastaralá flexografická potiskovací linka a celá budova byla následně předělána na moderní sklad pro podlahové krytiny.

Výzkum a vývoj pokrýval všechny klíčové segmenty. Pokračovala spolupráce s Univerzitou T. Bati na řešení vývojového projektu Technologické agentury ČR „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ a Fatra uspěla s přihláškou projektu „Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace“, na kterém se budou podílet Univerzita Palackého v Olomouci, UTB Zlín a Státní zdravotní ústav Praha. Neméně významná je i spolupráce s Centrem organické chemie a Univerzitou Pardubice.

Fatra se připojila ke společnostem, které svůj sortiment prodávají prostřednictvím e-shopu. Po dvaceti letech také oživila jeden ze známých a viditelných symbolů Fatry. Květinový vzor na silech na střeše válcovny získal znovu zářivou podobu.

V roce 2014 dochází také k významné změně v organizační struktuře společnosti. Řízení společnosti prostřednictvím dvou divizí (SBU) bylo nahrazeno funkční organizační strukturou. Součástí této změny bylo i znovuvytvoření technického úseku se samostatným odborem výzkumu a vývoje. Fatra tím prokazuje, že je si vědoma zásadního významu výrobkových a technologických inovací pro svůj další rozvoj.

Rok 2014 byl pro Fatru velmi úspěšný i v získávání prestižních ocenění. Vítězství bylo dosaženo v anketě „Střecha roku 2014“. Cenu profesionálů z řad pokrývačů, klempířů, tesařů a izolatérů získala v kategorii „Hydroizolační fólie“. Na odborném veletrhu CONSTRUMA v Budapešti byly hydroizolace z Fatry oceněny podruhé, tentokrát v kategorii „Ploché střechy“. V soutěži „Inovační firma Zlínského kraje“ skončila Fatra na 2. místě se svou podlahovou krytinou FatraClick a na podzim obdržela další vysoké ohodnocení – Cenu udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu ČR.

V rámci oslav 80. výročí založení společnosti byla rozšířena stávající stálá expozice hraček v městském Muzeu v Napajedlích o další prostory, které jsou věnovány historii i současnosti společnosti.

V roce 2015 došlo k zásadní opravě střechy b. 27 v Chropyni a do její části byla umístěna nově výroba z oblasti rozvoje zpracovatelského průmyslu druhotných surovin, a to recyklace vratných materiálů na bázi polyolefinů. Výsledný produkt ve formě granulátu je určen jak pro další zpracování v rámci výrobků Fatry, tak pro externí prodej.

Poslední pětileté období 2016 – 2020 Fatra naplňovala rozvojovou strategii s významnými výdaji do investic a oprav. Hlavní zásadní investicí byla akce výstavby Nové válcovny, největší investiční akce v novodobé historii Fatry s rozpočtovanými výdaji ve výši 1,4 mld. Kč.

V roce 2016 bylo významnou událostí začlenění dceřiné společnosti Energetika Chropyně, a. s., do struktury Fatry tzv. fúzí, čímž došlo k jejímu zrušení. V tomto roce probíhala nelehká instalace nové dvoumetrové kalandrovací linky, která v Napajedlích nahradila nejstarší válcovací linku Comerio I z roku 1963. V budově č. 33 došlo k velmi úspěšné a prospěšné proměně výrobních prostor na školicí středisko pro nové certifikované aplikační firmy pro instalaci izolačních fólií a podlahových krytin. Vytlačovací stroje na profily byly před tím kompletně přestěhovány do 2 pater b. 23. 

V chropyňském areálu došlo k významné události. Fatra se dohodla s francouzskou firmou ERCE na ukončení pronájmu b. 300 z důvodu rozšíření vlastního vstřikování, a následně do roku 2020 zde bylo instalováno celkem 6 nových vstřikolisů. V roce 2020 zde byl také zahájen provoz vlastní nástrojárny.

A nyní k samotnému projektu Nová válcovna, na kterém jsme pracovali celé popisované období. Cílem investice bylo výrazně modernizovat a navýšit výrobní kapacity segmentu podlahových krytin a hydroizolačních fólií. Projekt zahrnuje pořízení válcovací, laminační, adjustační a drticí linky, energetického centra a skladů. Z časového pohledu začal projekt přípravnými studiemi již v roce 2015 a definitivně byl schválen představenstvem společnosti Fatry a Agrofertu ve 4. čtvrtletí roku 2016. Poté následoval časově náročný proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí a zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení. Zároveň probíhala jednání s dodavateli všech technologií a zasmluvnění jejich dodávek.  Po získání stavebního povolení začala samotná výstavba od srpna 2017 s plánovaným ukončením celé akce v závěru roku 2019. Harmonogram projektu měl více než 600 položek, pokusím se jej stručně shrnout.

V roce 2017 přeložky inženýrských sítí, stavba budovy generálních oprav a chladicích vod. Demolice budov V5, V6, V7, V12. Ke konci roku zahájena výstavba skladů a budovy pro převíjení a balení, které jsou hotovy v polovině roku 2018. Do konce roku 2018 byla přestěhována výroba kašírovaných plechů a výroba svařování jezírkových fólií do b. 23.

Na začátku roku zbourána přístavba b. 25, aby na jejím místě vyrostla nová hala pro válcovací a laminační linku. Ta byla postavena za 9 měsíců, a na konci roku 2018 se linky začínají navážet do haly.

Rok 2019 je vyhrazen na montáž, zprovoznění, zkoušky a uvedení linek do zkušebního provozu. V realitě došlo ke zpoždění v poslední fázi projektu, kdy se podařilo dokončit všechny garanční zkoušky na laminační lince Olbrich až v říjnu 2020.

Výčet aktivit není kompletní, ale i tak z tohoto stručného popisu je jasné, že se jednalo opravdu o velmi komplexní, náročný a ambiciózní projekt s nesmírně napjatými časovými návaznostmi. Nyní můžeme s hrdostí konstatovat, že jsme ho zvládli bez jakéhokoliv významného omezení stávajících výrob a zároveň máme připraveny linky na plné využití jejich potenciálu. Rozsah a rekordní část výstavby hlavní výrobní haly byl oceněn v prestižní soutěži „Stavba roku Zlínského kraje 2019“ v kategorii průmyslových a zemědělských staveb.

V chropyňském areálu se v roce 2017 investovalo do nového výrobku dlaždice s trávou, který byl vyvinutý společně s IKEA. Technologie je umístěna v b. 300. V roce 2018 jsme od švýcarské společnosti Semademi odkoupili jejich budovy a pozemky o celkové rozloze 7 325 m2. Hlavní objekt je dvoulodní hala o velikosti 60 x 30 m, kterou jsme okamžitě využili pro skladování zásob segmentu speciálních výrobků.

V roce 2018 Fatra již po čtvrté obhájila status Bezpečný podnik. Ve stejném roce získala 2. místo v prestižní soutěži „Inovační firma Zlínského kraje“ díky novému produktu nafukovací stan ve tvaru indiánského teepee.

Ekonomické výsledky v posledních pěti letech se vyvíjely následovně. Až do roku 2018 jsme zvyšovali objem výroby a prodeje v podstatě ve všech segmentech. Navíc u většiny z nich jsme naráželi na kapacitní možnosti technologií. V roce 2018 jsme dosáhli historických hodnot v tržbách a výnosy společnosti poprvé překročily hranici 4 mld. Kč. Zisk společnosti se však od roku 2017 začal snižovat především díky výrazným nárůstům osobních nákladů a nepříznivým vývojům v cenách surovin. V roce 2020 došlo k již popisované ekonomické krizi, kterou způsobila pandemie covid-19. Navzdory ní i různým omezením se nám daří v roce 2020 držet výrobu a prodej výrobků na slušné úrovni a předpokládáme, že plán roku 2020 bude naplněn.

Počet zaměstnanců se v tomto období pohyboval okolo 1 250 zaměstnanců. V roce 2019 jsme s ohledem na velmi špatnou situaci na trhu práce přistoupili k zaměstnávání zahraničních pracovníků z Mongolska. Aktuálně Fatra zaměstnává 14 mongolských pracovníků.

V celém období Fatra postupně implementuje výrobní informační systém (MES) a systém řízených skladů (WMS). Oba podnikové systémy komunikují pomocí čárových kódů a zajistí okamžitou dohledatelnost výrobků i jejich identifikaci z pohledu použitých vstupních surovin. Tyto systémy pomohou uplatňovat nové metody řízení výrobního systému a ostatních podpůrných procesů, které spadají do nového moderního trendu řízení tzv. Průmyslu 4.0.

Pro společnost samotnou je nejdůležitější udržení trvalého rozvoje. Posílení pověsti předního zpracovatele plastů s důrazem na ochranu životního prostředí, podporujícího vývoj nových výrobků a nejvhodnějších aplikací plastů, odpovědného vůči zaměstnancům i celému regionu. To bude našim posláním i do následujících let, což přesně vyjadřuje náš firemní slogan „plasty pro lepší život“.