FATRA V KOSTCE – ČÁST TŘETÍ

FATRA V KOSTCE – ČÁST TŘETÍ

Pokračujeme v našem vzpomínkovém seriálu u příležitosti 85. výročí založení naší společnosti. V tomto čísle se zaměříme na hlavní události z let 1965 – 1979.

V tomto období byla Fatra v tuzemsku již známým a vyhledávaným výrobcem, v zahraničí byl veškerý obchod zprostředkováván podniky zahraničního obchodu. V šedesátých letech ve firmě vznikl prostor pro vytvoření vlastních obchodně technických služeb, které dostaly na starost veškerou reklamu, ať již šlo o prospekty, katalogy, výstavy i jednotlivé propagační akce a následně i průzkum trhu. Do povědomí lidí se jí dařilo pronikat prostřednictvím atraktivních výrobků ze sortimentu spotřebního zboží. Pro Závod míru, což byl do osmdesátých let největší evropský amatérský cyklistický závod, vyrobila dvacet tisíc potištěných tašek. Propagační záměr splnila i dodávka 100 000 nafukovacích autíček do Německé demokratické republiky. Za oceán pronikla Fatra potištěnými míči pro světovou výstavu v kanadském Montrealu a nafukovací hračky byly po jistou dobu šlágrem švýcarské potravinářské firmy NAGO. V balíčcích s dětskou snídaní šly úžasně na odbyt, přestože nafukovací zvířátka Tučňák, Liška či Tygr z Fatry byly dražší než potraviny. Těmi, kdo je vyslali do světa a zajistili jim mimořádný úspěch, byli především designéři Libuše Niklová a Alfred Klug.

V roce 1965 byl vytvořen rozhodnutím ministra chemického průmyslu oborový podnik Československé závody gumárenské a plastikářské se sídlem v Gottwaldově a Fatra se stala závodem ČZGP  č. 51. Tato organizační struktura existovala do konce roku 1968. Pokračovala instalace nové technologie – válcovací linky Comerio, Briem a linky Kleina-Carraro pro potiskování a svařování PE.

V druhé polovině 60. let je zaznamenám rozvoj výroby na bázi polyethylénu (PE). Pro tyto účely byla vybudována čtyřpodlažní budova pro zpracování PE (budova č. 23). Sem byla pořízena technika na zpracování PE – jednalo se o pětice vytlačovacích strojů VS Æ 120 mm Superba-Bielloni a čtyřbarevný potiskovací stroj Carraro se svařovacím zařízením na samonosné pytle PE. V dalších letech se podařilo na dvou svařovacích strojích zahájit výroba tašek PE s navařovanými držadly a díky vynálezu pracovníků prototypové dílny je zahájena výroba fixační fólie z PE. V roce 1989 byla výroba delimitována do Agrostavu Topoľčany.

Firma prochází další modernizací. v roce 1967 je dokončena pneudoprava sypkých materiálů PVC, mechanizována skládka uhlí a pětipodlažní budova válcovny PVC (č. 24). V roce 1968 byla uvedena do provozu vysoce výkonná výrobní linka typu Anger, na které se vyráběla vytlačovaná podlahovina v šíři 1 500 mm. V následujícím roce se rozběhla další linka tohoto typu na výrobu svařované podlahoviny z válcovaných fólií s roční kapacitou 3 milióny m2. Denní výkon na lince více než trojnásobně převýšil kapacitu výroby vytlačované podlahoviny.

Na konci 60. let se ze závodu Fatra opět stává národní podnik s provozovnou v Olomouci a je zaznamenán výrazný nárůst výroby a prodeje podlahové krytiny a dopravních pásů. Dále byla vystavěna sedmipodlažní budova administrativy (č. 13), vybudována skládka uhlí, zajištěno osvětlení závodu, vybudována silnice a chodníky v podniku. Bylo rozhodnuto i o družstevní bytové výstavbě v ulici Sadová, Svatoplukova a Malina I. Je postaven šestnáctibytový dům, 12 rodinných domků a poskytnuto 25 nenávratných půjček na individuální výstavbu.

V roce 1970 je uvedena do provozu linka na výrobu PVB fólie – československý patent zaměstnanců Fatry a VÚGPT (Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie) v Gottwaldově. Je zahájena výroba smršťovací fólie, podlahoviny s tepelnou a zvukovou izolací na plstěné podložce s názvem Lamitex a tapet FAT s papírovou vložkou s nánosem silikonu. Zájem zákazníků získala kobercová podlahovina Nafatex. U strojů na vytlačování desek z PE se poprvé objevuje zařízení, které přímo u stroje zpracovává odpad a ořezané okraje tak lze v podobě drti použít opět pro výrobu desek.

V roce 1971 je instalován automat vlastní výroby na svařování nafukovacích míčů a do Napajedel je přemístěna výroba řemenů a dopravních pásů z Olomouce. Fatra se stala jediným výrobcem důlních dopravních pásů v republice. V následujícím desetiletí jejich produkce vzrostla ze 4 000 m2 na 520 000 m2 za rok. Umožnila to rozsáhlá investice do rozšíření výroby – napouštěcí linka, linka na tažení krycích fólií a lisování. Zároveň pokračoval vývoj produktu pro různorodé použití v těžařském průmyslu, zemědělství, stavebnictví i potravinářství.

V 70. letech bylo pro Fatru zásadní rozvíjení spolupráce s Výzkumným ústavem gumárenské a plastikářské technologie v Gottwaldově. Společně byla nalezena vhodná technologie výroby hydroizolačních fólií. Pomocí těchto fólií se v následujících letech podařilo vyřešit výstavbu silážních žlabů v zemědělství, izolaci stanic pražského metra, uložiště popílku Vojkovice, přívodní kanál vodního díla Gabčíkovo atd.

Ocenění ministerstva průmyslu z roku 1973 „Vynikající výrobek roku“ se dostává dopravním pásům PVC a hračkám Žirafa a Buvol. Ve druhé polovině sedmdesátých let bylo vysláno na trh 37 nových hraček, které vítězily v domácích i zahraničních soutěžích, získávaly zlaté medaile na veletrzích.

V roce 1975 byla vyrobena nultá série podlahoviny – Elektrostatik. Speciální podlahovina je určena pro operační sály, rentgenová pracoviště, výpočetní střediska, telekomunikační objekty aj. Při položení na uzemněnou vodivou síť dokáže odvádět elektrostatický náboj. Podlahovina je dodávána v rolích o šířce 1 m a tloušťce 2-3 mm. Vývoj je opět společným dílem Fatry a VÚGPT. Další vývoj se soustředil na dlaždice. V roce 1977 firma zahájila výrobu lisované elektrostaticky vodivé homogenní podlahoviny Fatrantis Prim ve čtvercích 600 x 600 mm na lisech vlastní konstrukce.

V následujícím roce došlo k výraznému zvýšení výkonu i kvality výroby novodurových trubek a profilů instalací nových vytlačovacích strojů Cinncinati, Reifenhäuser a Chodos a je zahájena je výroba koextrudovaných profilů z neměkčených směsí PVC.

V závěrečné fázi 70. let byly vyvinuty izolační fólie Ropoplast, odolávající ropným produktům. Zemědělská fólie Agrofol získávají osvědčení technicky pokrokového výrobku a zemědělci dostávají od Fatry také první perforovanou fólii vyvinutou a vyrobenou v Československu – Porofol.

Dále byla zprovozněna přízemní halové budova 21b, v níž je soustředěna výroba smršťovacích fólií PE a výroba tubulárních neorientovaných fólií z PP na 14 vytlačovacích strojích Chodos. Rozšířena je výroba granulátu PVC na plastifikátoru Trusioma.

Výrazným exportním artiklem Fatry byly v případě východního bloku dopravní pásy a řemeny PVC, plastiky a fólie, dezénovací desky a trubky ND. Do nesocialistických zemí se vyvážely fólie, plastiky a ubrusy PVC, nafukovací hračky, samonosné pytle a dezénovací desky.

Mimo samotné prostory areálu Fatry byla zahájena likvidace části domkové kolonie v bezprostřední blízkosti závodu. Rodinám zaměstnanců bylo předáno do užívání 129 bytů na Nábřeží a v následujícím roce dalších 74 na Zábraní.

V roce 1979 získala na mezinárodním veletrhu Incheba 79 jedno z deseti ocenění podlahovina Fatrantis Prim. V tomto roce bylo ve výpočetním středisku také poprvé zahájeno automatické zpracování dat na počítači EC 1021.