Fatra varuje před podvodníky!

Vážení zákazníci,
dovolujeme se Vás informovat, že jsme zaznamenali pokusy o podvodná jednání se zneužitím obchodního jména firmy naší společnosti a upozorňujeme, abyste nereagovali na emailové požadavky týkající se změny bankovního spojení. Tímto sdělujeme, že společnost Fatra, a.s. nezměnila svá bankovní spojení a veškeré úhrady musí být prováděny jen na odsouhlasená čísla bankovních účtů.