Fatra ve Speciálu Světa Průmyslu

Ve Speciálu 2/2014 časopisu Svět Průmyslu byl uveřejněn profil firmy Fatra,a.s. spojený s rozhovorem s generálním ředitelem Ing. Pavlem Čechmánkem (strana 124 – 129).

Pokud jste tento článek nestihli – můžete se s obsahem seznámit alespoň na webu: www.svetprumyslu.cz/fatra-stat-vice-nohou-je-ucelne.

Dozvíte se v něm např. která průmyslová odvětví jsou klíčová pro Fatru, že „Baťovský odkaz stále žije“, o spolupráci s předními českými designéry, jak významná je pro rozvoj firmy spolupráce vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Blíže se také seznámíte přímo s osobou generálního ředitele.