Fatra vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele nové webové prezentace.

Fatra a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele nové webové prezentace. Všechny potřebné dokumenty (zadávací brief, loga, obrázky, souhlas s účastí ve VŘ, cenová kalkulace atd.) si můžete stáhnout zde

Uzávěrka pro příjem nabídek 13. května 2013. Prosíme zájemce, aby v případě zájmu potvrdili emailem dopředu svou účast na adresu vyberova.rizeni@fatra.cz a petr.podlesak@fatra.cz.

Informace z DE-BRIEFU

Na základě dotazů účastníků VŘ a de-briefu konaného 18. dubna 2013 doplňujeme vysvětlující informace k zadání VŘ. Informace uvedené níže nemají vliv na průběh a zadání výběrového řízení.

1. Dotaz na termín přihlášení do VŘ (bod 6) – uzávěrka přihlášek pro toto VŘ je ve 12 hodin 13. května 2013, kdy je nutné na adresu vyberova.rizeni@fatra.cz doručit všechny potřebné (podepsané) dokumenty uvedené v zadání a také kompletní nabídku vaší firmy pro účast v tomto VŘ. Zpoždění či dodání nekompletní nabídky bude důvodem pro vyřazení firmy z VŘ.

2. Dotaz na způsob zaslání materiálů a prezentací (bod 6) – do 13. května 2013, 12 hodin musí být kompletní nabídky zaslané pouze na adresu vyberova.rizeni@fatra.cz. V případě dokumentů vyžadujících podpis stačí naskenovaná kopie. Zaslání materiálů a prezentací i na jinou e-mailovou adresu bude důvodem pro vyřazení firmy z VŘ.

3. Dotaz na termín a formu prezentací (bod 6) – do týdne od uzávěrky přihlášek (tedy do 20/5/2013) rozhodne výběrová komise Fatry, zda vše odpovídá požadavkům a zájemce bude informován o datu a hodině konání prezentací. Ty se uskuteční v Napajedlích. Prezentace předpokládáme v elektronické formě (k dispozici bude dataprojektor) s vaším výkladem, přivítáme i tištěnou prezentaci a prezentaci klíčových stran (např. wireframe a grafický návrh podoby webu) na boardech.

4. Dotaz na možnost úpravy a doporučení změn v námi vypsaném zadání (bod 4) – všechny námi dodané podklady jsou pouze informační, pokud na základě vlastních analýz a zkušeností navrhnete jiný (ideálně lepší) formát, budeme pouze rádi = grafický systém „dlaždic“ není rigidní, pouze orientační pro lepší pochopení žádaných prvků na webu.

5. Reference firmy – podobu necháváme na agentuře, je důležité, aby reference dostatečně ukazovaly, že firma je schopná zakázku tohoto rozsahu zvládnout a má s navrhováním webů zkušenosti. Referencím z oblasti offline marketingu bude přisuzován spíše menší význam.

V Napajedlích 18. dubna 2013