Fatra vyvíjí nové výrobky ve spolupráci s Centrem polymerních systémů UTB ve Zlíně

  Projekt TE01020216 Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů je řešen s finanční podporou TA ČR.

V dnešní době si jen málokterý podnik může dovolit vyvíjet nové výrobky výhradně z vlastních zdrojů. Naštěstí Fatra, a. s., má dlouholeté zkušenosti s čerpáním různých finančních zdrojů na podporu výzkumu a vývoje. Jedním z dotačních schémat jsou takzvaná Centra kompetence (CK) – program poprvé vyhlášený Technologickou agenturou ČR v roce 2011, jehož smyslem je vytvořit dlouhodobě fungující systém spolupráce podniků a vysokých škol.
Do programu se Fatra přihlásila spolu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, respektive jejím novým Centrem polymerních systémů, a dalšími čtyřmi podniky. Projekt zahájený v roce 2012 nese název „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216)“. Projekt běží již šestým rokem a umožňuje provádět vývoj nových produktů, případně inovaci stávajících.
V projektu se řeší vývoj v oblasti materiálů, návrhu konstrukce výrobků, technologických procesů i povrchových úprav. V letošním roce se jedná o řešení vývojových úkolů zaměřených na hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů, vývoj nového typu podlahoviny, zlepšení vlastností paropropustných fólií pro dětské pleny a vývoj nových typů obalových fólií na bázi orientovaného polyesteru.
Díky spolupráci s vědeckými pracovníky z Centra polymerních systémů je možné se podívat na problémy z různých úhlů pohledu, využívat techniku dostupnou na univerzitě a vyměňovat si zkušenosti. Díky projektu mají vývojoví pracovníci Fatra také možnost pravidelně se vzdělávat v odborných dovednostech, například provádění termogravimetrických či jiných specializovaných analýz.