Fatra získala oprávnění používat logo „Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care“

Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC).

Iniciativou Svazu chemického průmyslu ČR byl tento program rozšířen do podmínek chemického průmyslu ČR jako odraz odpovědnosti a komunikační otevřenosti chemického průmyslu k problematice ochrany zdraví a životního prostředí. Program „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“ Svazu chemického průmyslu ČR je národní verzí dobrovolné celosvětové iniciativy Responsible Care, řízené ICCA.

Fatra, a.s. se k principům Responsible Care hlásila již v předchozích letech a plnila předepsané indikátory (ukazatele). V letošním roce vedení společnosti vydalo Prohlášení k tomuto programu. Na základě výsledků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí přistoupilo k podání žádosti o propůjčení oprávnění používat logo Responsible Care.

V měsíci září Fatra, a.s. úspěšně obhájila oprávnění užívat logo Responsible Care a toto logo jí bylo propůjčeno Svazem chemického průmyslu ČR na dobu dvou let.