Fatra získala významné ocenění pro dodavatele Ontexu

Mezi naše významné odběratele v rámci segmentu paropropustných fólií patří společnost Ontex Group NV, která je jedním z rozhodujících globálních hráčů na trhu hygieny. Provozuje 20 výrobních závodů po celém světě, zaměstnává přes 11 tisíc zaměstnanců a výše jejího obratu dosahuje 2 miliard eur. Tato společnost spolupracuje se stovkami dodavatelských firem a právě ty klíčové byly pozvány na „Partnerský den“, kde kromě prezentace dlouhodobých strategií a cílů této společnosti proběhlo vyhodnocení nejlepších dodavatelů roku 2017, a to ve čtyřech kategoriích.

Ve velmi náročné konkurenci firem z celého světa jsme získali ocenění v rámci nominace kategorie „Sustainability“, tedy „Udržitelnosti“. O tom, že se jedná o mimořádný úspěch a zároveň velký závazek do příštích let svědčí to, že jsme za sebou nechali konkurenci nejen z oblasti dodávek paropropustných fólií, ale i dodavatele jiných komodit odvětví hygieny. Všem zaměstnancům segmentu paropropustných fólií  a to napříč úseky patří velké poděkování!