FATRAFOL na pražské O2 aréně

FATRAFOL na pražské O2 aréně

Naše hydroizolační fólie FATRAFOL je součástí jedné z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě.

V letošním roce byla na střeše O2 arény provedena revitalizace střešního pláště. Předmětem opravy byla střecha ochozu ve tvaru prstence, která se nachází po obvodu haly v polovině její výšky cca 15 m nad úrovní terénu.  Skladbou střechy prochází ocelová střešní konstrukce, která se tyčí nad celou střechou. V průběhu uplynulých dvaceti let probíhaly na střeše instalace různých prvků a na několika místech došlo k narušení celistvosti fólie a do střechy začalo zatékat. To poškodilo podkladní vrstvu, která ztratila v některých místech střechy svou únosnost a musela být proto vyztužena nebo vyměněna. Bylo proto rozhodnuto střechu zrenovovat. Opravu střechy prováděla společnost Testa s.r.o. podle vzájemně odsouhlaseného postupu, jehož součástí bylo i opracování atypických detailů.

Pro novou hydroizolaci střechy byla zvolena hydroizolační fólie FATRAFOL 810/V v tloušťce 1,80 mm ve světle šedém barevném odstínu RAL 7035. Fólie byla k podkladu mechanicky kotvena kotevními prvky SFS, a to plechovou podložkou MW-40-F se šroubem do dřeva IWF-5,2.

K opracování atypických detailů pak byla použita hydroizolační fólie FATRAFOL 804 v tloušťce 2,00 mm a k jejich dotěsnění systémové hydroizolační doplňky jako jsou prostorové tvarovky Kužel a Vlnovec a PU tmel FATRAPUR PU 25. Rozloha renovované střechy je více než 9 000 m2.

Plochy s opravovanou skladbou a vyztužením podkladu společnost Testa barevně označila červenou fólií FATRAFOL 810 pro jejich snadnou identifikaci v případě potřeby.

Po 20 letech má nyní objekt novou funkční hydroizolaci, která může sloužit další desítky let.