FATRU ČEKAJÍ VELKÉ OSLAVY OSMDESÁTIN

 Společnost Fatra si letos připomene osmdesáté výročí od svého vzniku. Při této příležitosti připravila na sobotu 6. června pestrý program pro současné i bývalé zaměstnance, obchodní partnery a širokou veřejnost ve svém areálu a zámku Napajedla. Za dobu své existence se stala Fatra předním středoevropským zpracovatelem plastů, který ve svých závodech v Napajedlích a Chropyni zaměstnává téměř 1100 pracovníků.

FATRA od historie ….

Česká společnost Fatra byla založená v Napajedlích v roce 1935 firmou Baťa v objektu bývalého cukrovaru. V době svého vzniku fungovala jako výrobce plynových masek a ochranných oděvů, pryžových hraček a technické pryže. Od roku 1940 se potom zaměřovala na zpracování plastických hmot. Gumárenskou výrobu Fatra postupně převáděla i do jiných závodů, dále spravovala (Optimit Odry, Gumárny Zubří) nebo je pomáhala budovat (Gumotex Břeclav). Zkušenosti se zpracováním plastů předávala Fatra i dalším podnikům (Technoplast Chropyně, Plastika Nitra) a přispěla tak k celkovému rozvoji tohoto oboru v České republice. Z historického hlediska je vůbec prvním zpracovatelem plastů u nás.

… do současnosti

Dnes patří Fatra, a. s., mezi významné zpracovatele plastů, který dodává své produkty do více než 50 zemí světa, kde nacházejí uplatnění ve stavebnictví, potravinářství, galanterii, obuvnictví, odvětví hygieny, zdravotnictví, spotřebním a automobilovém průmyslu. Fatra, a. s., je součástí koncernu AGROFERT a ve svých dvou výrobních závodech v Napajedlích a Chropyni zaměstnává téměř 1100 pracovníků. V roce 2014 vykázala tržby ve výši 3,5 mld. Kč.

 

Program oslav 6. 6. 2015

Areál společnosti Fatra

  9:00 – zahájení – úvodní slovo generálního ředitele Fatra, a. s. a zástupce koncernu AGROFERT
  9:00 - 13:00 dopoledním programem provází moderátor Marek Toman
11:00 – 12:00 hudební vystoupení Olgy Lounové s kapelou

Doprovodný program:
 prohlídky výrobních provozů,
 program pro děti (soutěže, atrakce, dětský koutek),
 ukázka požární techniky.

Zámek Napajedla Fatra

12:50 -  zahájení odpoledního programu – moderátor Martin Hrdinka
13:00 - 13:45 Magic Hadaš – kouzelnická show pro děti
14:00 - 15:00 Sestry Havelkovy s orchestrem
16:00 - 17:00 ANNA K & BAND
17:00 - 17:30 Magic Hadaš – kouzelnická show pro děti
17:30 - 18:00 Magic Hadaš – Quick change – vystoupení rychlých převleků.

Doprovodný program:
 program pro děti (animační programy, dětská dílnička, škola kouzel, balónková show),
 výstava veteránů,
 živé kostýmové obrazy,
 projížďky kočárem,
 komentované prohlídky zámku Napajedla.

Muzeum Napajedla

9:00 - 17:00 prohlídka expozice Fatra

Fotbalové hřiště TJ Napajedla

8:00 - 12:00 fotbalový turnaj