Fatru navštívili partneři z IWAY Stars

Fatru navštívili partneři z IWAY Stars

Fatra hostila zástupce IWAY Stars. Tyto firmy se řadí k českým a slovenským dodavatelům s příkladným přístupem k udržitelnosti dle standardů IKEA. Toto již 5. setkání přivítalo zástupce z CD-Profil, ESA logistiky, IKEA Components Malacky, Spur, Kovona, Kavalier Glass a ENZC. Všechny zúčastněné společnosti souhlasily s jedním společným cílem, kterým je „Planet Positive“, takže témata odrážela politiku cirkulární ekonomiky a „zelená“ řešení. Každý dodavatel představil a sdílel dobré příklady z praxe.

Obohacení přinesli externí specialisté v oblasti snižování uhlíkové stopy, Enviros s.r.o. a Geotek s.r.o. Jako poslední řečník byl pozván děkan zlínské fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati Roman Čermák, aby hovořil o plastech. Jeho pohled na plasty a jejich vliv na současnou společnost je velmi zajímavý a doporučujeme všem si jeho přednášku pod názvem Uprostřed plastových bublin prohlédnout online. Všichni přítomní zástupci sdíleli společné cíle IKEA v oblasti cirkulace a společně se dohodli, že se vytvoří nové způsoby spolupráce s cílem v budoucnu oslovit ještě více zákazníků a zároveň být „Planet Positive“. Následná prohlídka Fatry byla třešnička na dortu pracovní části dne.

Nechyběl ani prostor pro teambuilding a účastníci si vyzkoušeli outdoorovou hru pod názvem Století Fatry, která v minulosti získala nejedno HR ocenění.

Cílem těchto výročních setkání je vzájemná výměna, růst a motivace v souvislosti s otázkami IWAY. Věříme a zpětná vazba dodavatelů potvrzuje, že to bylo splněno a že IWAY Stars Československo je projekt s budoucností. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další setkání.