Dopady nahrazení plastových obalů (GVM studie)

Dopady nahrazení plastových obalů (GVM studie)

Plastové obaly kolem nás jsou součástí našich životů. Vyměnit je za jiné materiály není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Co by to znamenalo pro celkový objem odpadů se zabývá studie společnosti GVM Gesellschaft für Verpackungs- marktforschung.

V roce 2021 byla vypracována studie, která zkoumala objem spotřeby obalů mezi německými konečnými spotřebiteli. Bylo zohledněno pět hlavních skupin obalových materiálů: sklo, papír, plasty, kovové obaly a hliník. V případě kompozitních materiálů byl obal zařazen do skupiny, která byla na obalu nejdominantnější. Důležité je poznamenat, že obaly vyrobené z dřeva nebyly součástí této studie. Analýza zahrnovala i systém zálohování obalů.

Podrobný postup výpočtu a další důležité informace můžete nalézt v přiložené prezentaci: Material Efficiency of Packaging in Comparison.

Závěrem práce je toto zjištění:
· Pokud bude 10 % plastových obalů nahrazeno jinými obaly, dojde k navýšení objemu odpadu o 10 %.
· Míra zvýšení objemu obalů závisí na materiálech, kterými jsou plastové obaly nahrazeny.
· Důsledkem je konflikt mezi cíli „snížení množství plastových obalů“ a „snížení množství odpadů z obalů“.