Hejtmanské odpoledne ve Fatře

Zlínský kraj ve spolupráci s vedením města Napajedla uspořádal 22. 5. 2012 tradiční Hejtmanský den. Součástí výjezdního zasedání v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem a napajedelskou starostkou Irenou Brabcovou byla série setkání se zástupci mikroregionu, zástupci samospráv a podnikateli.

Delegace zastupitelů zavítala i do Fatry, coby významného ekonomického subjektu regionu. Generální ředitel Petr Bláha představil hostům historii a současnost podniku a naznačil budoucí vývoj Fatry založený na diverzifikaci a vysoké kvalitě produkce a na aktivní podpoře exportu. V závěru návštěvy se delegace podívala i přímo do výrobní praxe závodu, konkrétně do válcovny, kde se vyrábí hydroizolační fólie – obchodně nejaktivnější segment Fatry.

Největší zájem hosté projevili o výrobu nafukovacích hraček, který dnes patří k mediálně nejatraktivnější části produkce Fatry. V současnosti totiž dochází k doplnění klasické trojice SLON – ŽIRAFA – BUVOL o dva nové přírůstky, DINOSAURUS a HOUSENKA. Ty to výrobky, byť produkčně okrajově, jinak vhodně doplňují a oživují sortiment a pomáhají šířit dobré jméno značky Fatra spolu s klíčovými produkty ze segmentů podlahovin, hydroizolací či výrobků z technických fólií.

Cíle návštěvy byly naplněny – významní hosté se seznámili s aktuální situací v podniku, naopak vedení Fatry vyjádřilo zájem se aktivně podílet na rozvoji a podpoře regionu.

hetman-fatra