Martin – prodejce hydroizolačních fólií

Již při studiu na střední a vysoké škole mne lákal obchod a práce s lidmi. Fatra je tradiční česká společnost, která klade důraz na kvalitu. Když se zde objevila možnost zaměstnání, vůbec jsem neváhal a šanci využil. Dnes tady pracuji již 2 roky.

Mám na starosti prodej hydroizolačních fólií ve svěřeném regionu. Na jednu stranu mám volnost v rozhodování, na druhou stranu ale samozřejmě odpovědnost za plnění plánu. Kromě odbytu zajišťuji i technické poradenství. Snažíme se pomáhat především novým odběratelům jednak se zaškolením, jednak i s technickou výpomocí při jejich prvních projektech. Chceme, aby si nás lidé spojovali nejen s kvalitními výrobky, ale i s jejich profesionální realizací.

Ve spolupráci s marketingovým oddělením pořádáme několikrát do roka pro naše odběratele zákaznické dny, které nám pomáhají upevňovat a posilovat naše partnerské vztahy. Navazujeme i nová strategická partnerství a postupně se nám daří zvyšovat obrat v daném regionu.

Jsme s vámi, když sázíte na kvalitu,.