Václav – učeň, student SPŠ Otrokovice

Když jsem před třemi lety nastoupil do učebního oboru gumař-plastikář, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, co budu dělat po škole. A když jsme začali probírat všechny ty technologie, stroje a suroviny, uvědomil jsem si, že možností využití plastů a umělých hmot je v dnešní době nespočet, a že kamkoliv se kolem sebe podívám, všude uvidím nějaký výrobek z plastu. Plastické hmoty mají své místo snad v každém odvětví našeho průmyslu.

Když nám nabídli možnost absolvovat odbornou praxi druhého ročníku ve společnosti Fatra, bez váhání jsem ji využil. A udělal jsem dobře, je velice přínosná. Setkávám se s lidmi, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, a mám možnost seznámit se s různými výrobními postupy a technologiemi, jejichž znalost mi pomůže získat výuční list.

Velkou výhodou je i stipendijní smlouva, kterou nám Fatra poskytla, a do budoucna samozřejmě také „jistota zaměstnání“ v jednom z výrobních provozů, kde praxi vykonáváme. Práce ve Fatře je zajímavá, dobré pracovní podmínky, moderní čisté provozy, nové metody řízení, instruktoři k nám přistupují individuálně a jsou ochotni se o své zkušenosti dělit.

Bydlím v Napajedlích a mám tu spoustu známých a kamarádů. I proto jsem rád, že ve Fatře odbornou praxi oboru gumař-plastikář obnovili, a pokud se mi podaří úspěšně vyučit, těším se, že nejenže posílím kolektiv Fatrováků, ale budu pro ně i přínosem.