Pavel – mechanik měřicích přístrojů

Do Fatry mě přivedla možnost práce v oboru v místě bydliště. Cesta do zaměstnání trvající jen pár minut na kole a pevná pracovní doba – to je velká výhoda.

Jako elektrotechnik na oddělení MaR (měření a regulace) pracuji už od roku 2008 a tato práce i díky dobrému pracovnímu kolektivu mě stále baví. Mým úkolem je starat se o chod výrobních linek z hlediska řízení a hlavně řešit situace „když se něco pokazí“. To jsou právě ty nejzajímavější chvíle, kdy si člověk může naplno užít „technickou detektivku“. Opravuji vše od drobných laboratorních zařízení, která se vejdou na stůl, až po výrobní linky zabírající několik podlaží.

Žádný můj pracovní den není stejný a většinou nevím, co mě v jeho průběhu čeká. Každé ráno probereme s kolegy náš denní plán, který se po zazvonění telefonu a ohlášení závady většinou úplně změní. A pokud zrovna neřeším závady, provádím preventivní a prediktivní údržbu přidělených výrobních linek a přípravu drobných náhradních dílů. Při preventivní a prediktivní údržbě používám i termokameru.

Mám na starost telefonní rozvody a spolu s kolegy řeším kalibrace přístrojů a systémů pro měření různých procesních fyzikálních veličin (měření a regulace teploty, tlaku, otáček, navažovaní a dávkování materiálu atd.).

Odvětví průmyslové automatizace jde rychle kupředu a i ve Fatře se každou chvíli objeví nějaké nové zařízení, díky kterému máme možnost se seznamovat s novými řídicími systémy, průmyslovými počítači, frekvenčními měniči a dalšími komponenty od různých výrobců.

Elektronikou se zabývám od dětství a jsem velmi rád, že se mi můj koníček stal současně i mým zaměstnáním. Na své pracovní pozici mám možnost se pořád učit něco nového nejen v praxi při samotných opravách, ale i teoreticky na různých odborných školeních.