Krátké ohlédnutí za povodněmi

Pomocí finanční i materiální, stejně jako poskytnutím jednotky podnikových hasičů, se na odstraňování škod po letošních povodní podílela napajedelská Fatra. V lovosické Lovochemii byla protipovodňová hráz zpevněna hydroizolační fólií FATRAFOL, kterou v rekordním čase a velmi ztížených podmínkách instalovala skupina firemních pokladačů. Při odklízení odpadu zase svou službu odvedly speciální pytle na odpad. Těch do Čech na různá místa putovalo dohromady 10 000 kusů.

Mezi zaměstnanci Fatra, a.s. proběhla peněžní sbírka, ve které se vybralo 28 000 korun. Ty byly následně vloženy na speciálně zřízený účet společnosti AGROFERT HOLDING určený na pomoc lidem zasaženým povodněmi.

Tím ale pomoc z Fatry nekončí. Těm kdo plánují obnovit své vytopené domy či byty ve spolupráci s našimi regionálními distributory v postižených krajích, nabízíme vinylové podlahové krytiny Fatra za velmi výhodné ceny. Akce se vztahuje na krytinu Thermofix a LINO Fatra (Amos a DOMO). Nabídka byla zveřejněna v regionálních týdenících 5+2 a současně jsme ji přímo zaslali na celkem 620 obecních či městských úřadu obcí, kterých se letošní povodeň dotkla.

povodně foto