POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

 

Základní vizí společnosti Fatra, a. s., je obstát v tvrdé konkurenci domácích a zahraničních firem zabývajících se zpracováním plastů. Společnost se zavazuje naplnit tuto vizi dosažením a udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci. Fatra, a.s. rovněž klade důraz na prevenci vzniku havárie a snížení rizika ohrožení obyvatel v okolí a majetku společnosti.

 

Rámec pro stanovení cílů integrovaného systému tvoří následující body:

 1. Zvyšovat spokojenost zákazníků včasnými dodávkami kvalitních výrobků, při jejichž výrobě je zároveň dbáno na minimální zátěž životního prostředí.
 2. Plnit požadavky právních a jiných předpisů v rámci jednotlivých oblastí integrovaného systému.
 3. Předcházet znečišťování životního prostředí, uplatňovat vhodné prevenční postupy v ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a pro snížení rizika havárie.
 4. Pravidelně vyhodnocovat rizika v oblastech kvality, EMS, BOZP, havarijní připravenosti a přijímat adekvátní opatření pro neustálé zlepšování všech procesů v integrovaném systému.
 5. Informovat zaměstnance i veřejnost o vlivu svých činností na zdraví a životní prostředí.
 6. Rozvíjet kvalifikaci a povědomí zaměstnanců ve všech oblastech integrovaného systému.
 7. Vytvářet a udržovat vhodné hygienické podmínky pro výroby, jejichž produkty jsou uplatňovány v hygienickém průmyslu nebo určeny pro styk s potravinami.
 Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel společnosti Fatra, a. s.

 


CERTIFIKACE

Fatra Certifikát ISO 9001 14001Fatra, a. s., má certifikovaný systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Rozsah platnosti certifikace: Vývoj, výroba plastových fólií, hydroizolačních fólií, plastových podlahovin, potištěných fólií, vstřikovaných a tvarovaných výrobků. Vývoj a výroba paropropustných fólií a laminátů. Vývoj a výroba PVC granulátů a vytlačovaných plastových profilů. Vývoj a výroba biaxiálně orientovaných polyetylentereftalátových fólií a vícevrstvých materiálů.


ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL

Technologie šetrné k prostředí, orientace na nové materiály a hledání nových způsobů využití plastů jsou součástí rozvojové strategie závodu.
V posledním desetiletí jsme investovali do přímé ochrany životního prostředí přes 160 milionů korun. Ve srovnání se začátkem 90. let jsme emise těkavých organických látek snížili o 90%. Novými technologiemi a optimalizací výroby jsme snížili spotřebu vody a všech druhů energií. Příznivý klesající trend mají rovněž ukazatele zátěže životního prostředí vztažené na množství produkce. 


Výrobky pro ekologii

Fólie určené k izolacím odpadních skládek a úložišť ropných a jiných látek, které zabraňují průsaku škodlivých látek do podzemních vod.  Všechny vhodné aplikace plastů, které chrání životní prostředí a snižují spotřebu přírodních materiálů.
DSC02353


ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

Fatra-certifikát-ressponsible-careFatra, a. s., pracuje od roku 1994 v souladu se zásadami programu Responsible Care. Dne 13. 5. 2011 přijala prohlášení k programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu ČR se zavazuje řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, veřejnosti a ochranu přírody.  Fatra, a. s., získala v roce 2011 od Svazu chemického průmyslu ČR souhlas k používání loga Responsible Care na období dvou let a následně v roce 2013 obhájila používání loga na období dvou let a v roce 2015 na období čtyř let. Vzhledem k tomu, že Fatra, a. s., průběžně plní požadavky programu, požádala v roce 2019 Svaz chemického průmyslu ČR o souhlas k používání loga, který byl udělen do října 2023.


CENA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

V roce 2014 Fatra, a. s., získala prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“. Toto ocenění je udělováno představenstvem Svazu chemického průmyslu České republiky členským organizacím SCHP ČR, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj chemického průmyslu a svojí činností přispívají k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zasloužily se o rozvoj regionu a dlouhodobě plní kritéria daná programem Responsible Care.  Fatra se tak zařadila do první desítky chemických firem v ČR, kterým bylo toto ocenění uděleno.


ReVinylFloor

Fatra podepsala: „ReVinylFloor Industry Charter on controlled loops for end-of-life flooring products“ (chartu o řízené cirkulaci podlahovin s končící životností), která zavádí a stanovuje konkrétní krátkodobé cíle do roku 2020, stejně tak i dlouhodobé vize do roku 2030. Charta byla zveřejněna v únoru 2019.


VinylPlus (Recovinyl)

Fatra se stala členem sdružení VinylPlus. Zavazuje se k dobrovolnému závazku v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Díky Recovinyl bylo v roce 2021 recyklováno 807 568 tun PVC.
Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů. Recyklací PVC dochází k redukci objemu odpadu končícího na skládkách, snížení emise skleníkových plynů, zachování našich přírodních zdrojů a snížení spotřeby energie. 

Ke stažení

katalog
 • Certifikát Fatra ČSN EN ISO 14001 2016
  • Certifikát Fatra ČSN EN ISO 14001 2016
  • Certifikát Fatra ČSN EN ISO 9001 2016
  • CSR report 2021
  • Recovinyl 2021
  • Responsible Care 2019-2023
  • Vinylplus 2021