Snímače explozivních plynů

Cena: Dohodou

Katalytické detektory řady S47 se zvýšenou odolností proti katalytickým jedům v provedení II 2G EEx d II C T4, monitorující potenciálně výbušné koncentrace v rozmezí 0 -100 % LEL.
Vyhodnocení měření koncentrace explozivních par je provedeno vyhodnocovací ústřednou typu GasGard XL s možností napojení snímačů Ex, Tox nebo Ox.
Tato jednotka je vybavena LCD displejem, poskytující informace o měřené koncentraci plynů a par, dále pak výstupními signalizačními relé A1, A2 a F (porucha) a LED diodami, signalizující alarmní stavy.
Vyhodnocovací ústředna je určena do prostor bez nebezpečí. Systém doplňuje reléový výstup pro akustickou signalizaci. Výstupem z MS je pak i komunikační protokol ModBus-RTU, ModBus-TCP/IP na rozhraních RS 485 a Ethernet.
Na čelním panelu řídící jednotky jsou dále umístěné tlačítka pro konfiguraci a obsluhu přístroje.
Řídící jednotka je nakonfigurována podle provozních modalit.
Odstavení optické a akustické signalizace 1. alarmní meze (W) je automatické po podkročení nastavení signalizační úrovně. 2. alarmní mez (A) je aktivní i po odeznění alarmního stavu. Potvrzení alarmní meze a tak i odstavení akustické houkačky je možné tlačítkem UP. nebo DOWN na čelním panelu řídící jednotky.

Inventární čísla: 2210103182, 2210103395
Typ: S47K-PRP
Ro výroby: 2015, 2016
Výrobce: MSA Safety Czech, s. r. o.

Kontakt:
Bc. Tereza Matulová
referent správy majetku
tel.: 724 405 776
email: tereza.matulova@fatra.cz

Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se sběrem a zpracováním Vašich osobních údajů společností Fatra, a.s. po dobu dvou let, nebo do Vašeho odvolání. Vaše data použijeme za účelem splnění Vašeho požadavku a pro marketingové účely. Více informací