ABS

 • ABS je zkratka pro akrylonitril-butadien-styren. Je tak zvaný terpolymer, který vzniká kombinací styrenu a akrylonitrilu za přítomnosti butadienu. Výsledný materiál v sobě kombinuje vlastnosti výchozích složek, tj. tvrdost styrenu a houževnatost butadienu. Podíl jednotlivých složek je možné měnit a tím upravovat vlastnosti výsledného ABS.
 • Nejzajímavějšími vlastnostmi ABS jsou pevnost a houževnatost, zejména rázová. Je pevný a odolný i při nízkých teplotách, snadno zpracovatelný technologií vstřikování a má vynikající kvalitu povrchu – velmi dobře se barví a je příjemný na omak. Vlastnosti jsou stálé při teplotách od -20 °C až do 80 °C. To umožňuje jeho široké použití, zvláště jako technický a konstrukční materiál.
 • ABS se používá se pro výrobu:
  • Vnějších a vnitřních dílů motorových vozidel – palubní desky, různé kryty.
  • Spotřebičů pro domácnost (pouzdra pro vysavače, kryty kuchyňských spotřebičů).
  • Telekomunikačních a elektroakustických přístrojů (telefony).
  • Sportovních potřeb.
  • Hudebních nástrojů.
  • Medicínské techniky.
  • Hraček, například stavebnice Lego je z ABS.