Nová organizační struktura společnosti od 1.9.2014

Fatra, a.s. mění po 5 letech zásadním způsobem organizační strukturu společnosti. Ze stávajícího Divizního systému řízení firma přešla na Funkční systém řízení, tj.nahrazení ředitelů dvou SBU ředitelem obchodním a výrobním.
Významnou změnou v nové organizační struktuře je znovuzavedení Technického úseku, který bude systematicky řešit velmi důležité – pro rozvoj firmy – oblasti, jako jsou Investice, Výzkum a vývoj a Integrovaný systém řízení (kvalita, technická kontrola, ekologie a bezpečnost práce). Další významnou změnou je centralizace skladového hospodářství, které je řízeno úsekem Logistiky.

Nové vedení společnosti

Generální ředitel Ing. Pavel Čechmánek
Obchodní ředitel Ing. Dušan Uher
Výrobní ředitel Ing. Miroslav Slováček
Finanční ředitel Ing.Luděk Kramoliš
Personální ředitel RSDr. Leoš Klofáč
Technický ředitel Ing. Olga Vyčánková
Ředitel úseku logistiky Petr Pernička