Nová regranulační linka pomáhá snížit množství odpadů

Nová regranulační linka pomáhá snížit množství odpadů

Nová linka, uvedená do provozu v roce 2022, je schopna přepracovat do formy granulátu vybrané heterogenní technologické odpady, které doposud končily na skládkách, nebo byly určeny k odprodeji externím firmám z důvodu absence technologie vhodné pro jejich zpracování.

Primární zaměření linky je na zpracování PES cupaniny, což je směs PVC a polyesterových vláken vznikající při výrobě střešních hydroizolačních fólií. Vnitropodnikový odpad v podobě odřezků a neshodných výrobků obsahující PES mřížku se zpracovává na separačních linkách, kde se fólie podrtí a následně separuje pomocí proudění vzduchu na dvě frakce – čisté PVC a PES cupanina. Čisté PVC je vráceno zpět do výrobního procesu. Vzniklá cupanina, přestože obsahuje cca 50 % kvalitního PVC, byla dosud technologicky neuchopitelným a nevyužitým materiálem, který byl skládkován.  

Kromě PES cupaniny umí linka zpracovat také vnitropodnikové odpady se skleněným rounem, pocházející z výroby hydroizolačních fólií a podlahových krytin, které dříve nebylo možné zpracovávat z důvodu drobných skleněných vláken uvolňovaných během drcení. Nyní nám linka umožňuje bezpečné zpracování i těchto typů heterogenních materiálů.