Nový vzdělávací program pro architekty a projektanty

Nový vzdělávací program pro architekty a projektanty

Koncem roku 2022 proběhlo ve společnosti Fatra, a.s. speciální školení, které bylo zaměřeno na cílovou skupinu architektů a projektantů. Jednalo se o pilotní projekt, který díky velmi pozitivním ohlasům zúčastněných společností bude pokračovat i v letošním roce.

Cílem tohoto jednodenního školení bylo seznámit architekty a projektanty s izolačními systémy FATRAFOL a podlahovými systémy FATRAFLOOR. Oba tyto systémy jsou důležitou součástí plánování a projektování v oblasti stavebnictví.

Celý program byl sestaven tak, aby pozvané hosty maximálně obohatil. Skládal se nejprve z teoretické části, kde byl představen sortiment hydroizolačních folií a podlahových krytin, a dále pak praktických ukázek, v rámci kterých si jednotliví účastníci mohli sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak se s materiály pracuje. Lépe tak mohou porozumět nejen materiálům, ale i postupům, které jsou během aplikací a instalací nutné.

Akce byla zakončena kulturním programem a volnou zábavou, kde se mohli účastníci ptát na doplňující informace, které během školení nezazněly. V rámci této první akce byla vybrána lokalita Uherskohradišťska, konkrétně významné poutní místo Velehrad. Prohlídka věhlasné baziliky byla zakončena varhanním koncertem. Poté se všichni přesunuli do areálu Archeoskanzenu Modrá, kde v rámci volné zábavy navštívili originální pálenkovou a vinnou stezku. Den byl zakončen rautem a společnou zábavou v hotelu Skanzen.

Společnost Fatra se bude i nadále snažit podporovat architektonické a projektové společnosti. A právě tento vzdělávací program je ideální formou, jak navazovat vzájemnou spolupráci.