Realizované rozvojové projekty

Název projektu Cíl projektuPopis projektu
KOMPLEX ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI FATRA, A. S., V NAPAJEDLÍCH
je spolufinancovaný Evropskou unií
Snižování energetické náročnosti výroby cestou využívání nejlepších dostupných technologií.Realizací projektu dojde ke snížení emisí škodlivin do ovzduší – emisí CO2, emisí tuhých znečisťujících látek, SO2, NOx a CO. Snížením emise skleníkových plynů projekt napomůže omezování skleníkového efektu. Mimo to projekt přispěje k úspoře neobnovitelných zdrojů a surovin snížením spotřeby energie.
SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU KALANDROVÁNÍ V LABORATOŘI SPOLEČNOSTI FATRA, A.S., V NAPAJEDLÍCH
je spolufinancováno Evropskou unií
Snižování energetické náročnosti  / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesůPodstatou projektu je náhrada stávajícího technologického zařízení – laboratorního dvouválce pro míchání a zpracování PVC směsí do formy fólie.
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ FATRA, A.S. – ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
je spolufinancovano Evropskou unií
Snižování energetické náročnosti tepelného hospodářství společnosti Fatra a.s. ve výrobním areálu NapajedlaProjekt zahrnuje sérii realizačních opatření směřujících ke změně koncepce zásobování teplem pro výrobní procesy včetně výstavby parní kotelny.
MODERNIZACE CENTRÁLNÍCH TEPELNÝCH ROZVODŮ VE FATRA, A.S. NAPAJEDLA
je spolufinancovano Evropskou unií
Cílem projektu je snížení energetických ztrát a úspora emisí skleníkových plynů díky modernizaci páteřních rozvodů tepla a to včetně izolací a uzávěrů jednotlivých okruhů.Tento projekt řeší snížení tepelných ztrát páteřních rozvodů teplonosného média pro vytápění a ohřev TUV v areálu Fatra, a.s. Napajedla.