Obchodní segmenty Fatry

Naše společnost si i nadále zachovává svůj široký tržní záběr. Ano, 6 segmentů znamená relativně velkou diverzifikaci, kdy aktivity firmy cílí na více rozdílných trhů a ty jsou svým zaměřením často naprosto odlišné jeden od druhého.

Průsečík v  rámci fungování, principů a zvyklostí u natolik rozdílných trhů jako je stavebnictví, potravinářství, spotřební trh, hygiena, elektrotechnický či zpracovatelský průmysl se hledá jenom těžko. O co je tento rozsah náročnější na koordinaci a řízení, o to větší stabilitu to přináší jak zaměstnancům, tak společnosti samotné.

To je zřejmé především v  případě, kdy dojde k  poklesu jednoho nebo dvou trhů. Ty zbývající jsou pak schopné vzniklé výpadky vykrýt a tato situace nemusí mít negativní dopady do hospodaření společnosti.

Ale o co větší výhodou toto širší zaměření Fatry je, o to obtížnější je držet si v rámci každého segmentu své místo na náročných evropských a světových trzích. A jak si v  jednotlivých segmentech aktuálně stojíme?

Fatra Nová válcovna

Segment Hydroizolační fólie

Značka Fatrafol, o kterou se celý segment opírá, představuje vysoký stupeň evropského standardu nejen na úrovni produktu samotného, ale na úrovni komplexního řešení zákaznických potřeb včetně veškeré potřebné technické podpory a servisu. Především díky tomu si segment již několikátý rok drží velmi dobrou výkonnost, podpořenou vysokým objemem prodeje. Velice slibný růst zaznamenáváme v  rámci lokálního trhu, kde rozhodující objem prodeje realizujeme přes vlastní distribuční síť a vlastní regionální prodejní místa. V  rámci exportních trhů se růst blíží deseti procentům, a to jak díky expanzi na nové trhy na straně jedné, tak díky organickému růstu a novým projektům v  rámci stávajících více než čtyřiceti světových destinací na straně druhé.

Fólie Fatrafol

Speciální výrobky

Tento segment – zahrnující extruzi (fólie a desky z PE, EVAC a PET) + vstřikování (vstřikované výrobky) + regranulaci (regranuláty) – je zaměřený projektově a prakticky každý výrobek je vytvářen na míru konkrétního zákazníka. Rozhodující je potom to, kolik zakázek či nových výrobků získáme, v  jakém životním cyklu se produkt nachází a jaká je jeho celková životnost. Známkou toho, že se v této oblasti segmentu daří, je každoroční růst tržeb. V loňském roce bylo dosaženo vůbec nejvyššího meziročního nárůstu. Celkový objem prodeje překročil rekordní úroveň předchozích let, což bylo významně ovlivněno právě realizací nových výrobků.

fatra antislip EVAc

Spotřební segment

Pozitivní meziroční posun byl dosažen i u Spotřebního segmentu. Pozitivní trend si udržují profily, kdy už několikátý rok po sobě narůstají jak celkové objemy, tak realizované tržby. Zásadní navýšení prodeje pak zaznamenaly granuláty, a to především díky spuštění nových projektů a dodávkám k  novým zákazníkům. V  neposlední řadě rostl i objem výroby granulátů pro interní použití. Naopak prodej technických fólií se meziročně snížil, ať už z  důvodu upuštění od dodávek na vybrané exportní trhy nebo z  důvodu omezené schopnosti vyrobit a dodat v požadovaných termínech.

Granulát - polotovar pro různé profily, Fatra

BO PET

Naše BO PET fólie pod značkou Tenolan nalézají uplatnění především na zahraničních trzích a v nemalé míře i na těch mimoevropských. Co do finálního použití se pak jedná často o naprosto odlišné aplikace. V  loňském roce došlo k  poklesu objemu dodávek do důlního průmyslu, ale ten byl vyvážen zvýšenými dodávkami u obalových aplikací a meziročně tak došlo ještě k mírnému navýšení celkových tržeb ve vazbě na vysoký stupeň využití výrobních kapacit. U tohoto segmentu bude nadále kladen důraz hlavně na optimalizaci produktového portfolia.

fatra tenolan

Paropropustné fólie

Trh hygieny stále zvyšuje nároky a tlak na udržitelnost a ekologii. V rámci jednorázových hygienických prostředků, ať už se jedná o dětské pleny, dámskou hygienu či inkontinenční prostředky, se tento tlak projevuje především ve snižování váhy, tlouštěk a vůbec množství použitého materiálu pro konkrétní produkt při zachování nebo zlepšení jeho funkčnosti a komfortu pro uživatele. Pro segment PPF to loni znamenalo pokračování v plném vytížení výrobních kapacit při výrobě nižších gramáži fólií a laminátů, což se negativně promítlo do dosažených tržeb, přestože celkové objemy prodeje byly vysoké.

Podlahové krytiny

Trh vinylových podlahových krytin se stále více přesunuje od tradičních rolových programů k  dílcům, tzv. LVT, ať už lepeným nebo plovoucím. To také odráží realitu loňského roku ve Fatře. Celkový mezi-roční nárůst tržeb segmentu v úrovni deseti procent byl podpořen v  největší míře právě prodejem LVT dílců, a především pak naším vlajkovým produktem v  rámci podlahovin – Thermofixem. Pozitivní trend růstu zaznamenaly i homogenní dílce, heterogenní role a LVT dílce Fatra Click a RS Click.

Thermofix, Farmářské dřevo, 10130-1

Říká se, že na velikosti nezáleží, ale pro naši společnost s  téměř třinácti sty zaměstnanci je získání velkého objemu zakázek a velkoobjemové výroby životně důležité. Prostřednictvím tržeb do společnosti v  loňském roce přitekly téměř 4 miliardy Kč, což znovu posouvá pomyslnou laťku oproti výsledkům předchozích let. Nižší ambice nebudeme mít ani do budoucna, a tím spíše ne po plném najetí nových výrobních kapacit, kdy se nám otevřou další možnosti a budeme mít před sebou zajímavé výzvy.