Odborná praxe studentů ze SPŠ Otrokovice

Odborná praxe studentů ze SPŠ Otrokovice

Ve školním roce 2017/2018, od září do června, jste mohli potkávat v areálu našeho podniku skupinku mladých lidí, kteří se lišili od kmenových zaměstnanců červenými tričky s nápisem „odborná praxe“. Navázali jsme na předchozí školní rok a opět jsme u nás přivítali učně 2. a 3. ročníku oboru gumař-plastikář ze SPŠ Otrokovice. V 1. pololetí to byli 3 učni, ve druhém pololetí je vystřídala jiná skupinka, také tříčlenná.

Praxe probíhala vždy v lichých týdnech. Pondělní dopoledne patřila paní Jitce Mazůrkové, která měla na starosti teoretickou část výuky. Další dny se jim věnovali instruktoři ve výrobních střediscích a laboratořích. Učni si vyzkoušeli práci s granulátem, u lisované podlahoviny, ve svařovně izolačních fólií, u svařovaných výrobků – hraček a pláštěnek a vytlačovaných profilů.  A co nás nejvíc potěšilo, je to, že čtyři učni mají zájem po absolvování školy rozšířit naše řady.