Odborný výcvik učňů ve Fatře

Odborný výcvik učňů ve Fatře

Každý rok se na začátku měsíce září otevírají dveře Fatry studentům. Výjimkou nebyl ani loňský rok, kdy k nám nastoupilo na odbornou praxi devět učňů, tři gumaři-plastikáři a šest z elektro oborů.

Studenti oboru gumař-plastikář ze SPŠ Otrokovice měli možnost zúčastnit se výroby hraček, vytlačování profilů a lisované podlahoviny a dále také praxe v  laboratořích. Získali tak jedinečnou možnost pochopit celý proces zpracovávání plastů od granule až po finální produkt. Ve větším poměru byli zastoupeni studenti elektro oborů, a to konkrétně ze škol SPŠP-COP Zlín, Střední školy MESIT v Uherském Hradišti a opět SPŠ Otrokovice, přičemž všechny tyto žáky mělo na starost středisko elektroúdržby v Napajedlích.

Nedávno jsme měli možnost vyzpovídat dva učně z elektro oborů. Zeptali jsme se jich, co se jim u nás nejvíce líbilo. Bez jakéhokoli rozmýšlení odpověděli: „Kolektiv a mistr“. Kladně zhodnotili celé oddělení a vyzdvihli a ocenili vedení Pavla Hány, kterému tímto děkujeme. Praxe naplnila jejich očekávání a nic z pracovních činností je nezaskočilo. Studenti budou letos maturovat a chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole. My jim přejeme spoustu úspěchů a věříme, že se shledáme při nějaké další povinné praxi nebo stáži, či jim budeme nápomocni při psaní jejich závěrečných prací.

Jsme moc rádi, že si studenti vybírají pro své praxe právě naši firmu, kde může dojít k propojení teoretických znalostí s praktickými ukázkami. Zároveň velké díky patří i všem instruktorům, kteří se učňům věnují a předávají jim své znalosti. Doufáme, že v této tradici, která umožňuje studentům se rozvíjet v rámci svých zvolených oborů, budeme dále pokračovat.