Pomoc postiženým oblastem

Pomoc postiženým oblastem

Velice silně vnímáme kritickou situaci našich spoluobčanů v obcích zasažených tornádem. V současné době jsme v kontaktu s krizovým štábem Jihomoravského kraje. Nejsme vůči této situaci v žádném případě lhostejní. Naopak, Fatra již nabídla konkrétní pomoc – stavební materiál v hodnotě 500.000 Kč, který bude použit na rekonstrukce a opravy poničených nemovitostí. Pomoc řešíme s koordinátory zasažených oblastí, na které by se měli jednotliví žadatelé o pomoc obracet.