Paropropustné fólie Fatra Sontek® F (vyrobené z vysoce plněného polyetylénu) a lamináty Fatra Sontek® L (vyrobené laminací paropropustné fólie a netkané textilie) – jsou vhodné pro použití při výrobě jednorázových hygienických potřeb – dětských plen, dámské hygieny, inkontinenčních vložek, prostředků pro dlouhodobě nemocné, případně pro další aplikace ve zdravotnictví.

MEDICAL paronepropustné lamináty (vyrobené laminací paronepropustné PE fólie a hydrofilního PP rouna nebo viskózy) – jsou vhodné pro výrobu jednorázových zdravotnických materiálů jako jsou např. jednorázové chirurgické roušky (chirurgické krytí pacientů), operační sety, podložky pod pacienta atd.

MEDICAL paropropustné lamináty (vyrobené laminací paropropustné PE fólie a viskózy)  – jsou vhodné k výrobě podložek pod pacienta (ochrana lůžka) a další aplikace.

Oficiální stránky

Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách: www.sontek.cz


Fotogalerie


Kontakty

Pokud máte zájem o výše uvedený
produkt, můžete kontaktovat
přímo obchodní oddělení Fatry:

Ing. Jana Klvačová
Tel.: +420 577 502 589
Mobil: +420 724 405 594
E-mail: jana.klvacova@fatra.cz