Zpracování plastových odpadů (PP, PE, PP/PE, EVAC)


Fatra, a.s. – tradiční zpracovatel plastů v České republice – v roce 2015 rozšířila výrobní možnosti o zpracování interního a externího plastového odpadu na nové regranulační lince.
Nabízíme –
regranuláty z polyolefinů vyráběné na moderních regranulačních linkách, zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC a výkup plastového odpadu.

Bližší informace přímo na webu: www.fatra-regranulace.cz

Výhody produktu

Důvody pro využívání druhotných surovin (plastového odpadu) jsou v zásadě dva:

  • Prvním je příznivý dopad na životní prostředí. Třídění a následná recyklace druhotných surovin jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu, který by jinak končil na skládkách, a dochází ke snížení tzv. Uhlíkové stopy, která může mít podobu snížení emisí, snížení spotřeby elektrické energie, ropy nebo vody potřebné pro výrobu nových produktů.
  • Druhým důvodem je samozřejmě ekonomická výhodnost, která je způsobena snížením materiálové náročnosti a obecně nižšími cenami vstupů – recyklátu / regranulátů.
    Používáním většího množství recyklátu ve výrobcích, jako alternativy k primárním zdrojům, obvykle dochází ke snížení jejich výsledné ceny, což přispívá k lepšímu uplatnění výrobků na trhu.

Fotogalerie


Kontakty

Pokud máte zájem o výše uvedený
produkt, můžete kontaktovat
přímo obchodní oddělení Fatry:

Lukáš Volný
Tel.: +420 577 503 449
Mobil: +420 725 906 717
E-mail: lukas.volny@fatra.cz


Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se sběrem a zpracováním Vašich osobních údajů společností Fatra, a.s. po dobu dvou let, nebo do Vašeho odvolání. Vaše data použijeme za účelem splnění Vašeho požadavku a pro marketingové účely. Více informací