Regranulace

Třídění a následná recyklace druhotných surovin jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji. Díky větší míře recyklace se snižuje množství produkovaného odpadu, který by jinak končil na skládkách, a dochází ke snížení tzv. uhlíkové stopy, která může mít podobu snížení emisí, snížení spotřeby elektrické energie, ropy nebo vody potřebné pro výrobu nových produktů.

Fatra, a.s. – tradiční zpracovatel plastů – nabízí portfolio v recyklaci plastů. Na moderních regranulačních linkách vyrábíme regranuláty pro vstřikování, vyfukování a extruzi.

 • Na základě požadavků zákazníků lze vyrobit regranuláty s požadovaným indexem toku taveniny, různých barev včetně regranulátů s obsahem plniv.
 • Vyrábíme z interních i externích odpadů.
 • Vykupujeme plastový odpad.
Regranulace

Výhody produktu

 • stabilní výrobní proces s průběžnou kontrolou
 • nabízíme zpracování plastových odpadů z materiálů PP, PE, PP/PE, EVAC
 • možnost barvení regranulátu nebo přidání aditiv přímo při výrobě
 • individuální přístup ke každé zakázce

Oblasti použití

VÝKUP
Surovina Forma
PP
PE
PP/PE
EVAC
Fólie, role, náviny
Vtoky, neshodné díly, atd.
Drtě
Granuláty

 

 

Virtuální průvodce výrobou

LINKA Recyklační linka je určena k přepracování technologického vratného materiálu, neshodných nebo reklamovaných výrobků, pytlů od surovin a nakupované druhotné suroviny od externích organizací. fatra regranulační linka
REGRANULACE Zpracovávaný materiál je rozdrcen a dopravníkem je přiváděn k aglomerátoru, kde je znovu drcen a odstřeďován přímo do extruderu. V zahřívaném extruderu rotující šnek materiál dopravuje k filtru taveniny. Přitom je materiál homogenizován a změkčován.
Plastová tavenina, vyčištěná ve filtru je adaptérem dopravována do zóny kaskádového extruderu. V tomto extruderu přepravuje šnek materiál vyhřívaným válcem dále ke granulátoru. Přitom jsou vakuovým odplyňováním odstraňovány plyny, vznikající u potištěného, vlhkého nebo organického materiálu. V granulátoru je plastová tavenina protlačována vstřikovací destičkou. Provazce taveniny, jsou následně odřezávány, zachyceny proudem vody, ochlazeny a následně vysušeny. Hotový granulát je dopravován do zásobníku, odkud je plněn resp. veden do míchacích sil odkud se následně balí.
fatra detail regranulace

Specifikace

BALENÍ
Regranuláty jsou baleny dvojím způsobem:
a) do Oktabínů
b) do Big-bagů – o hmotnosti 750 kg nebo 1000 kg. Balení má konstantní hmotnost

Parametry

LABORATOŘ

 • kontinuální kvalita vstupů
 • kontrola vlastností regranulátu při výstupu
 • možnost atestů k jednotlivým dodávkám

Standardně měřené parametry:

 • MFI – index toku taveniny
 • hustota
 • viskozita
 • rychlost tečení
Fatra laboratoř - měření - regranulát

Fotogalerie

Kolekce vzorů

Kontakty

Pokud máte zájem o výše uvedený
produkt, můžete kontaktovat
přímo obchodní oddělení Fatry

Michal Zicha
Tel.: +420 577 503 449
Mobil: +420 724 405 584
E-mail: michal.zicha@fatra.cz

Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se sběrem a zpracováním Vašich osobních údajů společností Fatra, a.s. po dobu dvou let, nebo do Vašeho odvolání. Vaše data použijeme za účelem splnění Vašeho požadavku a pro marketingové účely. Více informací