Rozšíření prodejního týmu

Od prosince 2014 jsme rozšířili prodejní tým o nového prodejce – Davida Šustra.