Míchací centrum

Цена: Dohodou

Zařízení slouží na výrobu plastisolového lepidla (míchárna). Výroba plastisolového lepidla je založena na principu míchání kapalných a práškových komponent pomocí příslušných míchacích zařízení. Pro přípravu tohoto lepidla se používají nejčastěji pomaluběžné planetární ramenové míchací stroje nebo vysokootáčkové míchací stroje (tzv. dissolvery).  V průběhu míchání jsou práškové komponenty smočeny ve změkčovadle a vzniká tak homogenní kapalná fáze — plastisol. V rámci tohoto kroku nedochází k žádné chemické reakci ani k vývinu tepla. Jedná se pouze o změnu fyzického stavu použitých komponent. V závěrečné fázi je z plastisolového lepidla odsát přebytečný vzduch. Plastisolové lepidlo je poté transportováno čerpadlem přes filtrační zařízení do 1 000 l plastových kontejnerů, které jsou použity jako základní obalové a přepravní jednotky pro následující technologickou operaci.

Inventární číslo: 2210102993
Typ: POC 20 / NORMA  12 7664
Výrobní číslo: 13 0358 28
Rok výroby: 2013

Kontakt:
Bc. Tereza Matulová
referent správy majetku
tel.: 724 405 776
email: tereza.matulova@fatra.cz

Ни к чему не обязывающий запрос

By sending this form you agree that your personal data will be collected and processed by Fatra, a.s. company for the period of two years or until your cancellation. Your data may be used for fulfilling your request and marketing purposes. More information