Spolupráce s FATROU ještě na škole?

Příkladem, jak může vypadat spolupráce Fatry a studentů je projekt mladého umělce Tomáše Krejčího. Během svých studií v  ateliéru Designu skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získal možnost navázat spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a  následně oslovil naši společnost. Jeho přáním bylo realizovat u nás speciální návleky na vázy, které by byly vyrobeny z PVC fólie.

„Pracovali jsme na redesignu konkrétních exponátů muzejní sbírky, kde jsem objevil unikátní secesní žardiniéry ze skláren Josefa Riedla. Navázal jsem na jejich výrazné barvy a silný vjem plastičnosti skrze deformaci skla.“ přiblížil svou práci Tomáš Krejčí. „Vznikl tak experiment, v  němž jsem mohl vedle sebe postavit dva zcela odlišné materiály jako je sklo a  plast a  vyrobit vázu ze skla, která přechází do tvarovatelného objektu. Květiny ve váze se pak podílejí na jejím samotném formování a  vytváření stínoher. Je to cesta možností, kdy jsem hledal jiný úhel pohledu a  nové materiály na základě vjemu, který jsem získal z původních žardiniér v expozici muzea. Je pro mě důležité hledání nových cest, ale především vytváření práce na základě vnímání jejich podstaty. A myslím, že díky ateliéru Designu skla, ve kterém studuji, se mohu nejen v tomto hodně posunout.“ Nadějného designéra se ujala Veronika Vašátková, která má ve Fatře na starost design svařovaných výrobků. Ke spolupráci s  Tomášem se vyjádřila následovně: „Ráda jsem jeho přání vyhověla, protože i  já jsem byla donedávna studentkou designu a vím, jak je občas těžké svůj nápad realizovat. Společně jsme ze vzorníku našich transparentních fólií vybrali vhodné druhy a v naší dílně pak mohly vzniknout první prototypy pro Tomášovu studentskou práci.“ Jak se zdá, projekt má dobře našlápnuto i  do sériové výroby, objednána již byla první desítka kusů těchto speciálních návleků pro Clartés Bohemia, kde Tomáš Krejčí vázy ze skla realizuje. K vidění pak budou na Decorexu v Londýně, veletrhu designu interiérů a jejich doplňků. Tomášovi přejeme hodně úspěchů na soutěži studentského designu, kam plánuje svůj produkt přihlásit, a také spoustu dalších dobrých nápadů nejen ve sklářském oboru!