Principy udržitelnosti

Trvalou udržitelnost chápeme a vnímáme jako dlouhodobý závazek zdokonalovat naše prostředí v souladu s potřebami současné, ale i budoucí generace.

 1. Respekt k přírodě – naše výrobky jsou vyráběny s maximálním ohledem na životní prostředí. V rámci závodů implementujeme metody a procesy bezodpadové výroby.
 2. Naši lidé, náš úspěch – naši zaměstnanci jsou základním pilířem úspěchu. Dodržujeme politiku rovných příležitostí, práv a povinností. Vytváříme důstojné a bezpečné pracoviště.
 3. Přinášíme kvalitu – přinášíme kvalitu a komfort v podobě jedinečných výrobků s dlouhodobou životností pro naše domovy.
 4. Podporujeme své okolí – rozvíjíme nejen sebe, ale také své okolí. Spolupracujeme na rozvoji regionů v ekonomické, kulturní, sociální a sportovní oblasti.

MODEL TRVALÉ UDRŽITELNOSTI


Politika integrovaného systému

Naším cílem je spokojený zákazník. Toho dosahujeme udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci. Fatra rovněž klade důraz na prevenci vzniku havárie a snížení rizika ohrožení obyvatel v okolí a majetku společnosti. Rámec pro stanovení cílů integrovaného systéme tvoří následující body.

 1. Zvyšovat spokojenost zákazníků včasnými dodávkami kvalitních výrobků, při jejichž výrobě je zároveň dbáno na minimální zátěž životního prostředí.
 2. Plnit požadavky právních a jiných předpisů v rámci jednotlivých oblastí integrovaného systému.
 3. Předcházet znečišťování životního prostředí, uplatňovat vhodné prevenční postupy v ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a pro snížení rizika havárie.
 4. Pravidelně vyhodnocovat rizika v oblastech kvality, EMS, BOZP, havarijní připravenosti a přijímat adekvátní opatření pro neustálé zlepšování všech procesů v integrovaném systému.
 5. Informovat zaměstnance i veřejnost o vlivu svých činností na zdraví a životní prostředí.
 6. Rozvíjet kvalifikaci a povědomí zaměstnanců ve všech oblastech integrovaného systému.
 7. Vytvářet a udržovat vhodné hygienické podmínky pro výroby, jejichž produkty jsou uplatňovány v hygienickém průmyslu nebo určeny pro styk s potravinami.

 Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel společnosti Fatra, a. s.