VÁNOČNÍ HVĚZDA 2013

Poděkování zaměstanancům Fatry

V úterý 3. prosince 2013 se díky spolupráci s paní Wasserbauerovou se Sdružením Šance rozzářila naše kancelář již po patnácté nádhernými květy Vánočních hvězd a krásným pocitem, že můžeme alespoň malou měrou přispět nemocným dětem z Dětského hemato-onkologického centra v Olomouci. Děkujeme všem svým milým kolegům, kteří zakoupením Vánoční hvězdy již dlouhá léta podporují tuto akci. Zároveň s výtěžkem z akce, který letos činil 28.530,- Kč, byly paní Wasserbauerové předány pro děti velké nafukovací hračky, které poskytlo oddělení marketingu.

Marta Mlýnková a Michaela Němcová, Fatra, a.s.