Vánoční hvězdy pomáhají dětem s onkologickým onemocněním

Vánoční hvězdy pomáhají dětem s onkologickým onemocněním

Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro malé pacienty s onkologickým onemocněním se tato květina stala symbolem ještě důležitějším, protože jim pomáhá na cestě k uzdravení.

Prodejem živých květin, tzv. „vánočních hvězd“, získává organizace Šance Olomouc o.p.s finanční prostředky na léčbu a podporu nejmladších pacientů. Už v roce 1998 realizovala nápad prodávat vánoční hvězdy paní Eva Dvořáková – matka pacienta, který tehdy byl hospitalizován na Dětské klinice. Myšlenku pomáhat prostřednictvím prodeje živé rostliny objevila v Itálii a přizpůsobila ji podmínkám v České republice.

Hvězdy tradičně nakupují nejen jednotlivci, ale i firmy, prodejny, školy, úřady a podobně. I v minulých letech se naše společnost zapojila do této akce. Loni jsme celkově vybrali částku 100 000 Kč, což představuje 821 kusů růží (z toho 352 ks se prodalo v naší společnosti a další prostřednictvím místních organizací, kterým jsme nabídli spolupráci). Mezi nimi byla také ZŠ Napajedla, která se do akce zapojila v rámci výchovného programu pro děti a mládež.

I v letošním roce se aktivně zapojíme do této akce, protože celý výnos se používá například na nákup nadstandardního vybavení a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám a mnoho dalších aktivit. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této pravidelné akce, za finanční podporu a přejeme především mnoho zdraví.