Využití odpadů – výzva pro 21. století

Využití odpadů – výzva pro 21. století

Odpady nejsou jen komplikací, ale i možným zdrojem druhotných surovin, což si ve Fatře dobře uvědomujeme. Jejich minimalizací přispíváme jak ke snížení ekologické zátěže, tak k lepšímu hospodaření firmy.

Naším cílem je snižovat množství odpadů a maximálně využít i takové materiály, které jsou již mnohdy považovány za nerecyklovatelné. Třeba takový odpad s obsahem PVC za běžných podmínek ekologicky nespálíte. Jedinou možností je uložit jej na skládku – a to nejenže neposkytuje žádný materiálový ani energetický efekt, ale naopak přináší společnosti náklady v podobě poplatků za skládkování.Jak tedy optimalizovat naše odpadové hospodářství? Zaměřili jsme se na odpad vznikající z výroby střešních hydroizolací, tzv. „PES cupaninu“, a snažili se najít způsob jejího zpracování. A jak se říká – kdo hledá, ten najde.

Tento nestandardní odpad vzniká při recyklaci ořezů fólie a jiného technologického odpadu.

Při současném objemu výroby jej ročně vyprodukujeme kolem 200 tun a toto množství se má se zprovozněním nové válcovny zvýšit téměř na dvojnásobek. Jedná se o skládkovaný odpad tvořený kompozitní směsí polyesterových vláken spojených s částicemi PVC.
Je to bohužel tak nešťastná kombinace materiálů, že ji nelze bez předchozích úprav zužitkovat společně – technologie vhodné pro tváření PVC nejsou použitelné pro PES a naopak. Každý z těchto polymerů potřebuje natolik odlišné podmínky pro zpracování, že optimálním řešením na využití cupaniny by bylo jednotlivé polymery oddělit, což v našich podmínkách není prakticky možné. Jiným řešením je předúprava cupaniny, která zajistí možnost jejího využití technologiemi pro zpracování PVC. A právě touto oblastí se zabýval projekt EPSILON.

Vše začalo tak, že v roce 2014 Fatru oslovili zástupci Stavební fakulty VUT Brno a Fakulty technologické UTB Zlín.

Tým specialistů z oblasti stavebního inženýrství a zpracování polymerních materiálů se dohodl s vedením naší společnosti, že se pokusí najít řešení na využití různých technologických odpadů, mezi něž patří i výše zmíněná cupanina. Na základě tohoto rozhodnutí byla podána žádost o dotační podporu v programu EPSILON, vypsaném Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). (Pozn. redakce – tehdy byl právě Ing. Tupý, Ph.D., zástupcem za VUT, během r. 2015 jsme jej získali natrvalo pro nás.)

Řešitel M.Tupý

Projekt EPSILON prakticky běžel od roku 2015.

Projekt EPSILON prakticky běžel od roku 2015. Kromě VUT a UTB na něm pracoval patnáctičlenný tým našich odborníků, technologů a pracovníků laboratoře, vedený Ing. Tupým a Ing. Novákem. Řešitelům se během let 2015 až 2017 podařilo detailně zanalyzovat složení vč. materiálových charakteristik PES cupaniny. Experimentálně tým zjistil, že pro zpracování cupaniny je klíčové zajistit zkrácení PES vláken z délky asi 10 mm na délku pod 3 mm. V tomto stavu pak může být cupanina opětovně zpracována ve směsi s měkčeným PVC, aniž by se výrazně zhoršily užitné vlastnosti výrobku.

Byly odzkoušeny nejrůznější technologie s cílem získat mikromletou cupaninu.

Podařilo se. Zkrácením vláken vznikla jemná směs, kterou ale nebylo možné dávkovat do míchacího uzlu válcovací linky. Proto jsme museli najít způsob, jak pomletou cupaninu zhutnit a z prachu vytvořit granulát. Dalším cílem pak bylo navrhnout komplexní technologii, která by výše uvedené úpravy dokázala provést v jednom technologickém kroku. Finální zkoušky byly provedeny na zařízeních společnosti BOCO Pardubice machines, jejichž možnosti se nejvíce blížily našim představám. V současné době hledáme dodavatele, které bychom mohli oslovit s dodávkou odpovídajícího výrobního zařízení. Výběrové řízení se uskuteční ještě letos. Instalace nové linky bude sice vyžadovat nemalé investiční prostředky, dle provedené analýzy však předpokládáme jejich rychlou ekonomickou návratnost. Záměr by měl být realizován koncem roku 2019.

S využitím granulované cupaniny jako vratného materiálu uvažujeme především ve výrobě laminovaných hydroizolačních fólií. Předpokládáme, že všechna odpadní cupanina, tj. kolem 200 tun ročně, bude využita v roce 2020 a díky plánovanému navýšení produkce hydroizolačních fólií bude od roku 2025 využito přes 350 tun cupaniny za rok. Jinou možností využití cupaniny coby vratného materiálu je výroba dlaždic či fólií určených pro stavebnictví. Uvažujeme např. o výrobě vstřikovaných podložek využitelných při realizaci plochých střech, které by byly součástí systému FATRAFOL-S. Dalším způsobem využití je výroba vstřikovaných dlaždic pro průmysl či hobby podlahoviny, kterou již odzkoušela společnost FORTEMIX. S jejich společnou realizací počítáme v roce 2020.
PES cupanina

Zapojení se do projektu EPSILON představovalo tři roky aktivní práce, která ještě zdaleka nekončí. Ale stálo to za to. Pokud se podaří naplnit naše představy, dosáhneme snížení nemalé ekologické zátěže regionu a zanedbatelný není ani pozitivní dopad na naši ekonomiku.