Získali jsme 3. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024

Získali jsme 3. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024

I letos jsme to dokázali a navázali na loňské ocenění v soutěži Zaměstnavatel roku, nejprestižnější soutěži zaměstnavatelů v České republice. S hrdostí můžeme oznámit, že Fatra získala 3. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2024 v kategorii do 5000 zaměstnanců Zlínského kraje.

Soutěž Zaměstnavatel roku, která se koná od roku 2003, se zaměřuje na hodnocení společností v České republice z pohledu řízení lidských zdrojů. Jejím hlavním cílem je přiblížit lidem firmy, které mají výborný přístup ke svým zaměstnancům, a to jak na celostátní, tak i regionální úrovni. Díky zviditelnění těchto společností soutěž přispívá k rozvoji lidského kapitálu v České republice, bez ohledu na historii, velikost nebo odvětví dané firmy.

Hodnocení probíhá podle celosvětově uznávané metodiky Saratoga, kterou zajišťuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika. Tato metodika nejprve porovnává firmy v jejich specifických sektorech a výsledné oborové skóre je poté přeneseno do celkového pořadí. Tento způsob hodnocení zajišťuje objektivitu a spravedlnost soutěže.

Kromě Fatry se ze skupiny AGROFERT v soutěži umístily už jen dvě společnosti, a to ZZN Pelhřimov a. s., která získala 2. místo v Kraji Vysočina v kategorii do 500 zaměstnanců, a NAVOS, a. s., která dosáhla na 1. místo ve Zlínském kraji v kategorii do 500 zaměstnanců.

Tento ročník byl pro nás obzvlášť náročný. Chci proto zvlášť poděkovat kolegyním z personálního úseku za jejich neúnavnou práci a podporu našich zaměstnanců. Jejich úsilí bylo klíčové pro náš úspěch v soutěži a pro udržení vysoké úrovně péče o naše zaměstnance. Jsem hrdý na náš tým a věřím, že společně budeme i nadále vytvářet skvělé pracovní prostředí a dosahovat dalších úspěchů.

Mgr. David Čuda, personální ředitel