Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku

Společnost: Fatra, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
IČO: 27465021
Zápis v obchodním rejstříku: pod sp. zn. B 4598/KSBR

rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 28.4.2016 takto:
I. rozhoduje o přeměně jediné akcie vydané společností, to znamená 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.027.000.000,- Kč, na zaknihovanou akcii, to znamená na 1 ks kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.027.000.000,- Kč, a v důsledku toho mění stanovy společnosti tak, že článek 7 Akcie po změně zní: Základní kapitál je představován jedinou kmenovou zaknihovanou akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.027.000.000,- Kč, s níž je spojen jeden hlas,
II. určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní jedinou akcii vydanou společností, na dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

Fatra, a.s.