Fatra v kostce – část první

Fatra v kostce – část první

Část první, období 1935 – 1950.

Rok 2020 je rokem 85. výročí založení společnosti Fatra. Proto jsme se rozhodli Vám v následujících měsících postupně připomenout, jak to vlastně probíhalo. V první části se budeme věnovat vzniku společnosti a jejímu vývoji v prvních 15 letech existence.

Hlavním důvodem vzniku Fatry byl zájem československých politických a hlavně vojenských kruhů vybavit armádu a posléze i obyvatelstvo plynovými maskami. Ve vzduchu totiž visela hrozba další světové války. Chemické zbraně byly použity již v rámci bojů 1. světové války a předpokládalo se, že budou aplikovány i během té případné další. Tehdejší Ministerstvo národní obrany se obrátilo s žádostí o zajištění této výroby na firmu Baťa, protože vláda předpokládala, že je bude vyrábět vysoce produktivně a ceny, stejně jako u obuvi, stlačí na minimum. Došlo k dohodě a stavba nového závodu byla situována do objektu bývalého napajedelského cukrovaru, který firma Baťa koupila v roce 1932.

Výstavba továrny v Napajedlích začala 28. března 1935. Kolem protékala řeka Morava, která měla dost vody nezbytné pro gumárenský podnik, podél objektu procházela cesta a vlaková trať, na které byla přípojka vedoucí přímo do objektu továrny. Staré budovy cukrovaru byly zbourány a nahrazeny novými standardními budovami vzoru Baťa.

Provoz továrny byl rozdělen do dvou základních částí, gumárnu a montovnu. Práce na továrně skončily 15. května 1935 a bylo připraveno zahájení výroby. Ustavující schůze valné hromady akciové společnosti Fatra se konala 4. července 1935.

S výrobou začal podnik Fatra ve druhé polovině roku 1935. Kromě výroby plynových masek pro Ministerstvo národní obrany se společnost zabývala od začátku také výrobou gumového technického zboží pro společnosti Sigmund Lutín, Chema Olomouc, Baťa a různé strojírny. Od svého založení směřovala k nezávislosti na přechodných vojenských dodávkách.

Proč byla společnost pojmenována Fatra se lze jen domýšlet. Doložitelné je jen to, že první alternativou názvu nové společnosti byla Vatra, následovala Matra a v dokumentech z 15. března se objevuje označení FA-TRA s pomlčkou. Název FATRA bez pomlčky byl jako definitivní pojmenování poprvé užit v korespondenci 2. dubna 1935.

Kromě neustálého zdokonalování výroby a technického rozvoje masek se věnovala firma i propagaci masek. Velmi zajímavé a vtipné byly reklamní letáky hlásající hesla „Buď připraven v masce Fatra!“, „Od Šumavy až po Tatry – mějte všichni masky z Fatry!“, „Matku, dítě, sestru, bratra – chrání otec maskou Fatra“ anebo „Až Ti bude nejhůře – maska Fatra pomůže!“.

Ze Zlína převzala Fatra výrobu pryžových míčů a hraček. Hračky se lisovaly ve skořepinových formách. Malováním je zdobily malérečky. Na začátku padesátých let, když Fatra vystavěla v Břeclavi novou provozovnu, předala sem i výrobu pryžových hraček.

Zvláštní kapitolou byly tenisové míče. Pro tým Františka Jursy, který během dvou let dosáhl kvality míčků souměřitelné s výrobky renomovaných firem Slazenger, Dunlop či Pirelli, byly doslova srdeční záležitostí. Když Fatra předávala výrobu míčků do Optimitu, odešlo s ní do Oder i několik zaměstnanců.

Technický vývoj však válka nezastavila. Přes říšské nařízení se technici ve Fatře cíleně připravovali na mírovou výrobu. Na konci roku 1939 se poprvé setkali se zpracováním polyvinylchloridu, dováženého z Německa, pod označením „Igelit“ a v roce 1940 započala postupná orientace na zpracování plastických hmot. Během války se mimo jiné testovala výroba trubek z neměkčeného PVC (novodurové trubky).

V roce 1945 došlo k zastavení výroby protiplynových masek a ochranných oděvů. Fatra dodávala na trh tenisové míčky, pryžové hračky, koupací čepice, technickou pryž a hadice, opryžované pláště, hornické oděvy, dětské plenkové kalhoty a průmyslové zástěny z měkčeného PVC a připravuje se zahájení výuky v odborném učilišti Fatra. Zároveň došlo ke znárodnění koncernu Baťa a v roce 1946 byl zřízen národní podnik Fatra.

V roce 1948 měla Fatra 2 058 zaměstnanců. Technologií svařování se začaly vyrábět první nafukovací hračky z PVC fólií – žába, ryba a želva.

V roce 1949 Fatra vyrábí instalační novodurové trubky a je zahájena výroba laminované podlahoviny. Můžeme říci, že v tomto období již došlo k úplné transformaci z gumárenské výroby na výrobu plastikářskou.